bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Ewidencja, rejestry, archiwa strona główna 
Spis rejestrów publicznych
 
 1. Dziennik korespondencji.
 2. Ewidencja podatkowa łacznego zobowiązania pieniężnego.
 3. Ewidencja akt osobowych pracowników.
 4. Ewidencja podatkowa podatku od środków transportowych.
 5. Ewidencja podatkowa podatku leśnego.
 6. Ewidencja podatkowa podatku od nieruchomości.
 7. Ewidencja umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od włścicieli nieruchomości.
 8. Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 9. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 10. Rejestr ewidencji działalności gospodarczej.
 11. Rejestr ewidencji mienia gminy.
 12. Rejestr umów dzierżawnych.
 13. Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
 14. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
 15. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT.
 16. Rejestr skarg i wniosków.
 17. Rejestr zamówień publicznych.
 18. Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów.
 19. Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 20. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy.
 
Informację dodano 2007-05-08 15:38:07, wprowadzający: Paweł Suchorowski

Zobacz:
 Spis rejestrów publicznych .  Rejestr instytucji kultury . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl