Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
° Formularze wniosków o wpis do KRS
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Działalność gospodarcza strona główna 
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
2012-04-23 13:31:40
ZAWIESZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie wniosku CEIDG   Aby zgłosić zawieszenie o  wykonywaniu działaln  ...więcej

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
2012-04-23 13:12:39
WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Zgło  ...więcej

Zgłoszenie działalności gospodarczej
2012-04-23 12:47:48
ZGŁOSZENIE   DZIAŁALNOŚCI    GOSPODARCZEJ Osoba fizyczna może podejmować działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w sy  ...więcej

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2007-08-16 14:49:25
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Spraw Obywatelskich oraz Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu ul. Ruszczańska 27, pokój 207, telefon (0-15)865 05 42 lub (015) 865 01 09. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie z  ...więcej

Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej
2007-03-06 15:35:10
ZEZWOLENIE NA ORGANIZOWANIE IMPREZ MASOWYCH   Organizator imprezy masowej przeprowadzanej w trybie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909), jest zobowiązany wystąp  ...więcej

Pokazano 7 - 11 z 11
poprzednie