bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Uchwały Rady strona główna 
2005r.
Uchwała nr XXVI/180/05 Rady Miejskiej w Połańcu 

likwidacji rodka specjalnego.

 
Obowiązuje od: 2005-01-31   Informację zaktualizowano 2005-02-10 11:24:21, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXVi/182/05 w sprawie trybu
postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotowej nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

 
Obowiązuje od: 2005-01-31   Informację zaktualizowano 2005-02-10 11:30:25, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XXVI/185/05 w sprawie ustalenia
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
miasto i gminę Połaniec. 

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto i gminę Połaniec.

 
Obowiązuje od: 2005-01-31   Informację zaktualizowano 2005-02-11 08:15:13, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XXVI/184/05 w sprawie zasad
przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach
zadań własnych gminy i rządowego programu
"POsiłek dla potrzebujących". 

zasady przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych i rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących"

 
Obowiązuje od: 2005-01-31   Informację zaktualizowano 2005-02-11 08:22:14, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXVII/187/05 w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na 2005 r. 

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2005 r.

 
Obowiązuje od: 2005-02-24   Informację zaktualizowano 2005-03-08 11:39:25, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXVII/188/05 w sprawie przekazania
nakładów inwestycyjnych dla Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w KIelcach. 

Uchwała nr XXVII/188/05 w sprawie nakładów inwestycyjnych dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w KIelcach.

 
Obowiązuje od: 2005-02-24   Informację zaktualizowano 2005-03-08 11:47:35, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXVII/190/05 w sprawie przekazania
nakładów inwestycyjnych dla KOmendy
Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 

Uchwała nr XXVII/190/05 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej POlicji w Kielcach.

 
Obowiązuje od: 2005-02-24   Informację zaktualizowano 2005-03-08 11:57:17, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwały nr XXVII/191/05 i Nr XXVII/192/05 w
sprawie konsultacji społecznych w Ruszczy -
Kępie i Wymysłowie 

Uchwały Nr XXVII/191/05 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej w sprawie nadania statusu wsi i nazwy Ruszcza-Kępa.

 
Obowiązuje od: 2005-02-24   Informację zaktualizowano 2005-03-08 12:03:23, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXVII/189/05 w sprawie przekazania
nakladów inwestycyjnych dla Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Administracji w Warszawie Oddz.
w Kielcach. 

Uchwała nr XXVII/189/05 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oddzial w Kielcach

 
Obowiązuje od: 2005-02-24   Informację zaktualizowano 2005-04-18 12:58:55, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXVIII/196/05 w sprawie zmian w
budżecie Miasta i Gminy Połaniec na rok 2005. 

zmian w budżecie na 2005 rok

 
Obowiązuje od: 2005-03-30   Informację zaktualizowano 2005-04-20 08:04:19, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXVIII/197/05 w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Budowa
budynku socjalnego". 

uchwala w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Budowa budynku socjalnego".

 
Obowiązuje od: 2005-03-30   Informację zaktualizowano 2005-04-20 09:11:10, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXVIII/198/05 w sprawie uchwalenia
regulaminu pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta i gminy Połaniec. 

regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów.

uchwała nr XXVIII/198/05 w sprawie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 
Obowiązuje od: 2005-03-30   Informację zaktualizowano 2005-04-20 10:19:29, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXVIII/199/05 w sprawie ustalenia
regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta
i Gminy za wybitne osiągnięcia sportowe. 

Uchwała nr XXVIII/199/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy za wybitne osiągnięcia sportowe.

 
Obowiązuje od: 2005-03-30   Informację zaktualizowano 2005-04-20 12:43:17, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXVIII/201/05 w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Min. Spraw Wewnętrznych i
Administracji dotyczącym zmiany rodzaju
miejscowości Wymysłów. 

uchwała Nr XXVIII/201/05 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Min.Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości Wymysłów.

 
Obowiązuje od: 2005-03-30   Informację zaktualizowano 2005-04-20 13:34:02, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XXVII/202/05 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXVII/223/93 w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu/z
wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży oraz określenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych. 

Uchwala nr XXVII/2002/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/23/93 w sprawie ustalenia liczby punktow sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholi.

 
Obowiązuje od: 2005-03-30   Informację zaktualizowano 2005-04-20 13:45:37, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XXVIII/203/05 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVII/119/04 w Połańcu w sprawie
określenia czasu pracy placówek handlu
detalicznego zakładów gastronomicznych i
zakładów usługowych dla ludości. 

uchwała nr XXVIII/203/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/119/04 w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

 
Obowiązuje od: 2005-03-30   Informację zaktualizowano 2006-12-12 15:37:07, wprowadzający: Paweł Suchorowski, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXVIII/204/05 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIV/167/04 w sprawie przyjęcia
programu realizacji zadań w zakresie zapobiegania
chorobom i urazom lub innych programów
zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2005 roku. 

uchwała nr XXVIII/204/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/167/04 w sprawie przyjęcia programu realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2005 r.

 
Obowiązuje od: 2005-03-30   Informację zaktualizowano 2006-12-12 15:37:39, wprowadzający: Paweł Suchorowski, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr XXVIII/205/05 

U C H W A Ł A  Nr  XXVIII/205/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy skrzyżowaniu ulic: Jańczuka i Sosnowej na terenie osiedla „Południe” w Połańcu w trybie bezprzetargowym na rzecz p.p. Piotra i Danuty L., z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

205_179516.doc

 
Obowiązuje od: 2005-03-30   Informację zaktualizowano 2017-04-21 12:44:48, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXVIII/206/05 w sprawie sprzedaży
zabudowanej nieruchomości, byłego przedszkola w
Ruszczy przy ul. Krakowskiej stanowiącej
własność gminy POłaniec w drodZe przetargu
nieograniczonego. 

uchwała nr XXVIII/206/05 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości, byłego przedszkola w Ruszczy.

 
Obowiązuje od: 2005-03-30   Informację zaktualizowano 2005-04-21 09:29:33, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr XXVIII/207/0 

U C H W A Ł A Nr XXVIII/207/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005 roku,w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych         w Ruszczy gm. Połaniec, na rzecz p. Ryszarda R. zam. Ruszcza oraz p.p.Wandy i Józefa T. zam. Ruszcza,  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

207-179518.DOC

 
Obowiązuje od: 2005-03-30   Informację zaktualizowano 2017-04-21 12:38:03, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXVIII/193/05 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko
Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada. 

Uchwała nr XXVIII/193/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi : Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada.

 
Obowiązuje od: 2005-03-30   Informację zaktualizowano 2005-04-27 08:51:53, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XXVIII/194/05 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Połańca/część obejmująca północną
część miasta Połańca do rz. Czarnej. 

Uchwala nr XXVIII/194/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca /część obejmująca północną część miasta Połańca do rz.Czarnej.

 
Obowiązuje od: 2005-03-30   Informację zaktualizowano 2005-04-27 08:58:23, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXVIII/195/05 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Winnica. 

Uchwala nr XXVIII/195/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winnica.

 
Obowiązuje od: 2005-03-30   Informację zaktualizowano 2005-04-27 09:03:09, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXI/219/05 w sprawie uchwalenia
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta i Gminy Połaniec. 

uchwała nr XXXI/219/05 wsprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MIasta i Gminy Połaniec.

 
Obowiązuje od: 2005-05-30   Informację zaktualizowano 2005-06-23 09:18:30, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Regulamin udzielania pomocy materialnej
ocharakterze socjalnym dla uczniów . 

regulamin udzielnia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 
Obowiązuje od: 2005-06-23   Informację zaktualizowano 2005-06-23 09:31:31, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr XXXI/224/05  

U C H W A Ł A Nr XXXI/224/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Kościuszki w Połańcu, w trybie bezprzetargowym na rzecz p. Remigiusza G. zamieszkałego   w Kielcach, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  stanowiącej jego własność.

224-193176.doc

 
Obowiązuje od: 2005-05-05   Informację zaktualizowano 2017-04-21 12:33:05, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXI/221/05 w sprawie sprzedaży
zabudowanej nieruchomości i byłego przedszkola w
Okrągłej gm.Połaniec, stanowiąxej własność
gminy Połaniec w drodze przetargu
nieograniczonego. 

sprzdaż zabudowanej nieruchomości i byłego ptrzedszkola w Okrągłej, stanowiącej własność gm. Połaniec, w drodze przetargu nieograniczonego.

 
Obowiązuje od: 2005-05-30   Informację zaktualizowano 2005-06-23 09:50:38, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXI/217/05 w sprawie wyrażenia zgody
na wniesienie przez Miasto i Gminę Połaniec
wkładu niepięniężnego /aportu/ do PGK Spółka
zo.o. z siedzibą w Połańcu ul. Krakowska 11. 

Uchwała nr XXXI/217/05 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez miasto i gminę Połaniec aportu do PGK w pOłańcu.

 
Obowiązuje od: 2005-05-30   Informację zaktualizowano 2005-06-23 11:02:05, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr XXXI/223/05  

U C H W A Ł A  Nr    XXXI/223/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia  30 maja  2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Ruszczańskiej w Połańcu, w trybie bezprzetargowym na rzecz p. Heleny Danuty B., z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej jej własność.

223-193195.doc

 
Obowiązuje od: 2005-05-30   Informację zaktualizowano 2017-04-21 12:27:57, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXXI/225/05 w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej położonej przy
ul.Kościuszki w POłańcu z przeznaczeniem na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej stanowiącej jej własność. 

225-193200.doc

 
Obowiązuje od: 2005-05-30   Informację zaktualizowano 2005-06-23 11:16:58, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXI/222/05 w sprawie sprzedaży w
trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowychpołożonych przy ul. Jana Pawła II w
POłańcu, na rzecz właścicieli zabudowanych
nieruchomości przyległych z przeznaczeniem na
poprawę warunków zagospodarownaia posiadanych
nieruchomości. 

222-193204.doc

 
Obowiązuje od: 2005-05-30   Informację zaktualizowano 2005-06-23 11:26:42, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
uchwala nr XXXI/220/05 w sprawie nabycia do
gminnego zasobu nieruchomości geuntów
położonych przy ul. Osieckiej w Połańcu . 

uchwała w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomosci gruntów położonych przy ul.Osieckie w Połańcu.

 
Obowiązuje od: 2005-05-30   Informację zaktualizowano 2005-06-23 11:39:58, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXI/218/05 w sprawie opłat za
usatwianie reklam i tablic informacyjnych oraz
zasad ich umieszczania na gruntach i obiektach
stanowiących własność gminy. 
 uchwala_reklamy0001.pdf
Obowiązuje od: 2005-05-30   Informację zaktualizowano 2009-08-03 12:57:49, wprowadzający: Jolanta Skotnicka, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXI/215/05 w sprawie zmian w
budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2005 r. 

Uchwała nr XXXI/215/05 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

 
Obowiązuje od: 2005-05-30   Informację zaktualizowano 2005-06-24 08:24:26, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXXI/216/05 w sprawie przekazania
środków trwałych i pozostałych środków
trwałych dla KOmendy Wojewódzkiej POlicji w
Kielcach. 

Uchwała nr XXXI/215/05 w sprawie przekazania środka trwałego i pozostałych środków trwałych dla KOmendy Wojewódzkiej Policji w kIelcach.

 
Obowiązuje od: 2005-05-30   Informację zaktualizowano 2005-06-24 08:28:34, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
uchwala nr XXXII/233/05 w sprawie sprzedaży w
trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości
na rzecz firmy odzieżowej "Barbaras". 

uchwała nr XXXII/233/05 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowań nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mieleckiej w POłańcu na rzecz Firmy Odzieżowej "Barbaros"

 
Obowiązuje od: 2005-06-29   Informację zaktualizowano 2005-07-13 10:06:48, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXII/234/05 w sprawie sprzedaży
zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
przy ul.Osieckiej w Połańcu, stanowiącej
własność Gminy Połaniec, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 4825 o pow.
490 m2, w drodze przetargu ustnego ograniczonego. 

Uchwala nr XXXII/234/05 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osieckiej w Połańcu, stanowiącej własność gminy Połaniec .

 
Obowiązuje od: 2005-06-29   Informację zaktualizowano 2005-07-13 10:15:23, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXII/235/05 w sprawie zatwierdzenia
programu inwestycyjnego pn. "Sanitacja rzeki
Czarnrj Staszowskiej"-wykonanie kanalizacji
sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów, Rytwiany. 

załącznik do Uchwały nr XXXII/235/05

 
Obowiązuje od: 2005-06-29   Informację zaktualizowano 2005-07-13 11:56:05, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXII/231/05 w sprawie uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Połaniec (częć I obejmująca północną
część miasta Połańca do rzeki Czarnrj) 

Uchwała nr XXXII/231/05 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połaniec (częć I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej)

 
Obowiązuje od: 2005-06-29   Informację zaktualizowano 2005-07-13 14:16:54, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXII/228/05 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w
Połańcu za 2004 r. 

Uchwała nr XXXII/228/05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2004 r.

 
Obowiązuje od: 2005-06-29   Informację zaktualizowano 2006-12-12 15:38:23, wprowadzający: Paweł Suchorowski, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXII/229/05 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej
Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2004 r. 

Uchwała nr XXXII/229/05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2004 r.

 
Obowiązuje od: 2005-06-29   Informację zaktualizowano 2006-12-12 15:39:58, wprowadzający: Paweł Suchorowski, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXII/230/05 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu za 2004 r. 

Uchwała nr XXXII/230/05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2004 r.

 
Obowiązuje od: 2005-06-29   Informację zaktualizowano 2006-12-12 15:40:42, wprowadzający: Paweł Suchorowski, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXII/227/05 w sprawie utworzenia
rachunku dochodów własnych przy Zespole
Ekonomiczno - Administracyjnym Oświaty i
Wychowania w Połańcu dla jednostek oświatowych
prowadzonych przez Miasto i Gmine Połaniec. 

Uchwała nr XXXII/227/05 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy ZEAOiW w Połańcu dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gmine Połaniec.

 
Obowiązuje od: 2005-06-29   Informację zaktualizowano 2005-07-13 14:39:55, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXII/226/05 w sprawie zmian w
budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2005 r. 

Uchwała nr XXXII/226/05 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2005 r.

 
Obowiązuje od: 2005-06-29   Informację zaktualizowano 2005-07-13 14:44:14, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXII/235/05 w sprawie zatwierdzenia
programu inwestycyjnego pn. "Sanitacja rzeki
Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji
sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów,
Rytwiany". 

Uchwała nr XXXII/235/05 w sprawie zatwierdzenia programu inwestycyjnego pn. "Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów, Rytwiany".

 
Obowiązuje od: 2005-06-29   Informację zaktualizowano 2005-07-13 14:51:20, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXII/232/05 w sprawie uchwalenia
zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Winnica. 

Uchwala nr XXXII/232/05 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winnica.

 
Obowiązuje od: 2005-06-29   Informację zaktualizowano 2005-07-14 13:39:37, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXII/235/05 

Uchwała nr XXXII/235/05 w sprawie zatwierdzenia programu inwestycyjnego pn."Sanitacja rz.Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i RYtwiany".

 
Obowiązuje od: 2005-06-29   Informację zaktualizowano 2005-07-14 13:45:09, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXII/236/05 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na zabezpieczenie przeciwpożarowe
północnej części Połańca - budowa pompowni i
oczyszczalni wód deszczowych. 

Uchwała nr XXXII/236/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zabezpieczenie przeciwpowodziowe półniocnej części Połańca - budowa pompowni i oczyszczalni wód deszczowych.

 
Obowiązuje od: 2005-06-29   Informację zaktualizowano 2005-07-14 14:04:54, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXXIV/242/05 w sprawie zaliczenia ulic
: Wyszyńskiego, Czarnieckiego, Satszowskiej,
Kościuszki i Żapniowskiej w mieście Połaniec
do kategorii dróg gminnych. 

uchwala nr XXXIV/242/05 w sprawie zaliczenia ulic w mieście POłaniec do kategorii dróg gmin.

 
Obowiązuje od: 2005-08-31   Informację zaktualizowano 2005-09-12 11:35:19, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXIV/243/05 w sprawie nabycia na
własność gminy Połaniec gruntu pod
lokalizację sieci pompowni ścieków na terenie
miasta Polaniec. 

uchwała nr XXXIV/243/05 w spr.nabycia gruntu pod pompownie ścieków.

 
Obowiązuje od: 2005-08-31   Informację zaktualizowano 2005-09-12 11:47:11, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
uchwala nr XXXIV/244/05 w sprawie sprzedaży
działki nr 6040/77 o pow. 0.1719 ha położonej
przy ul. Żapniowkskiej w Połańcu. 

Uchwała nr XXXIV/244/05 w spr.sprzedaży działki położonej przy ul.Żapniowskiej w Połańcu.

 
Obowiązuje od: 2005-08-31   Informację zaktualizowano 2005-09-12 11:58:36, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXXIV/239/05 wsprawie zmian w
budżecie. 

uchwala nr XXXIV/239/05 w sprawie zmian w budżecie.

 
Obowiązuje od: 2005-08-31   Informację zaktualizowano 2005-09-12 12:11:20, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXXIV/240/05 w sprawie statutu CKiSz w
Połancu. 

Uchwała w sprawie nadania statutu Cwentrum Kultury i Sztuki.

 
Obowiązuje od: 2005-08-31   Informację zaktualizowano 2005-09-12 12:17:40, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXXIV/238/05 w sprawie zmian w
budżecie. 

uchwała nr XXXIV/238/05 w sprawie zmian w budżecie.

 
Obowiązuje od: 2005-08-31   Informację zaktualizowano 2005-09-13 09:02:22, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXIV/241/05 w sprawie przedłużenia
umowy o wzajemnej wspólpracy i nadaniu statutu
"miast bliżniaczych" pomiędzy Miastem i Gminą
Połaniec i Samorządem Rejonu Solecznickiego. 

Uchwała nr XXXIV/241/05 w sprawie przedłużenia umowy z Samorządem Rejonu Solecznickiego.

 
Obowiązuje od: 2005-08-31   Informację zaktualizowano 2005-09-13 09:07:50, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXV/248/05 w sprawie nadania Statutu
Przedzkolu Publicznemu w Połańcu. 

Statut Przedszkola Publicznego w POłancu.

Uchwała w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Publicznemu w Połańcu.

 
Obowiązuje od: 2005-10-27   Informację zaktualizowano 2005-11-04 08:52:07, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXV/246/05 w sprawie zmiany Uchwały
w sprawie przyjęcia dotacji z NFOŚiGW. 

Uchwała w sparwie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z NFOŚiGW.

 
Obowiązuje od: 2005-10-27   Informację zaktualizowano 2005-11-04 09:00:16, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXV/249/05 w sprawie zmiany Statutu
Miasta i Gminy. 

Uchwala w spr. zmiany Statutu Miasta i Gminy.

 
Obowiązuje od: 2005-10-27   Informację zaktualizowano 2005-11-04 09:03:21, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXV/250/05 w sprawie przyjęcia
programu realizacji zadań w zakresie zapobiegania
chorobom i urazom oraz promocji zdrowia w 2006 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocji zdrowia w 2006 r.

Załacznik do Uchwały w sprawie realizacji programu zdrowotnego.

 
Obowiązuje od: 2005-10-27   Informację zaktualizowano 2005-11-04 09:13:35, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr XXXV/251/05 

U C H W A Ł A Nr  XXXV/251/05 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia  27 października  2005 roku w sprawie nabycia na własność  Gminy Połaniec gruntu pod lokalizację kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Żapniowskie” w Połańcu.

251-243002.doc

 
Obowiązuje od: 2005-10-27   Informację zaktualizowano 2017-04-21 12:12:26, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXXV/247/05 w sprawie zmian w
budżecie. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie.

 
Obowiązuje od: 2005-10-27   Informację zaktualizowano 2005-11-04 09:20:26, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXV/245/05 w sprawie zmian w
budżecie. 

Uchwala w sprawie zmian w budżecie.

 
Obowiązuje od: 2005-10-27   Informację zaktualizowano 2005-11-04 09:22:43, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXVI/252/05 w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy
Połaniec. 

uchwala nr XXXVI/252/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 
Obowiązuje od: 2005-11-30   Informację zaktualizowano 2005-12-14 10:30:21, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXVI/253/05 w sprawie zmian w
budżecie na 2005 rok. 

Uchwała nr XXXVI/253/05 w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 
Obowiązuje od: 2005-11-30   Informację zaktualizowano 2005-12-14 10:39:54, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXVI/255/05 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Uchwala nr XXXVI/255/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 
Obowiązuje od: 2005-11-30   Informację zaktualizowano 2005-12-14 11:17:57, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXVI/256/05 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych. 

Uchwala nr XXXVI/256/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 
Obowiązuje od: 2005-11-30   Informację zaktualizowano 2005-12-14 11:24:21, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXVI/257/05 w sprawie podatku od
posiadania psów. 

Uchwala nr XXXVI/257/05 w sprawie podatku od posiadania psów.

 
Obowiązuje od: 2005-11-30   Informację zaktualizowano 2005-12-14 11:30:53, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXXVI/258/05 w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji deklaracji
podatkowej. 

Uchwala nr XXXVI/258/05 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych.

 
Obowiązuje od: 2005-11-30   Informację zaktualizowano 2005-12-14 11:36:47, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXVI/259/05 w sprawie oddania w
użytkowanie wieczyste działki nr 5445
położonej w POłańcu przy ul. Kazimierz
Wielkiego oraz przeniesienia własności
znajdującego się na niej budynku w trybie
bezprzetargowym na rzecz GS "SCh" w Połańcu. 

Uchwała nr XXXVI/259/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki na rzecz GS"SCh".

 
Obowiązuje od: 2005-11-30   Informację zaktualizowano 2005-12-14 11:47:53, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr XXXVI/260/05 

U C H W A Ł A   Nr  XXXVI/260/05 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia  30 listopada  2005 roku w sprawie  zamiany gruntów stanowiących własność p.p.  Małgorzaty i Dariusza N. zam. Połaniec, na grunty stanowiące własność Gminy Połaniec.

261744.doc

 
Obowiązuje od: 2005-11-30   Informację zaktualizowano 2017-04-21 12:07:59, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXXVII/261/05 w sprawie zmian w
budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2005 rok. 

uchwala nr XXXVII/261/05 w sprawie zmian w budżecie.

 
Obowiązuje od: 2005-12-29   Informację zaktualizowano 2006-01-24 08:27:43, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXVII/262/05 w sprawie wydatków
budżetu Miasta i Gminy, które w 2005 r. nie
wygasają z upływem roku budżetowego. 

uchwała nr XXXVII/262/05 w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 
Obowiązuje od: 2005-12-29   Informację zaktualizowano 2006-01-24 08:56:11, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXVII/262/05 w sprawie wydatków
budżetu Miasta i Gminy, które w 2005 r. nie
wygasają z upływem roku budżetowego. 

Uchwala nr XXXVII/262/05 w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

 
Obowiązuje od: 2005-12-29   Informację zaktualizowano 2006-01-24 09:15:45, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXVII/263/05 w sprawie zmiany
Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu nr
XXXVI/256/05 w sprawie określenia wysokości
stawek w podatku od środków transportu. 

Uchwala nr XXXVII/263/06 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

 
Obowiązuje od: 2005-12-29   Informację zaktualizowano 2006-01-24 12:38:39, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXXVII/264/05 w sprawie wprowadzenia
zwolnień od podatku od nieruchomości. 

Uchwała nr XXXVII/264/05 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

 
Obowiązuje od: 2005-12-29   Informację zaktualizowano 2006-01-24 12:44:24, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXVII/265/05 w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2006 rok. 

Uchwała nr XXXVII/265/o5 w sprawie uchwalenia budzetu Miasta i Gminy Połaniec na 2006 rok.

 
Obowiązuje od: 2005-12-29   Informację zaktualizowano 2006-01-24 13:02:39, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXXVII/266/05 w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Miasto i Gminę Połaniec. 

Uchwała nr XXXVII/266/05 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.

 
Obowiązuje od: 2005-12-29   Informację zaktualizowano 2006-01-24 13:12:33, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)

Zobacz:
 2015r .  2014r. .  2013r. .  2012r. .  2011r. .  2010r. .  2009r. .  2008r. .  2007r. .  2006r. .  2005r. .  2004r. .  2003r. .  2002r. .  poprzednie .  pozostałe .  zweryfikuj podpis .  przeglądarka aktów XML, LAPX . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl