Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
° Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
° Zespół Interdyscyplinarny
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Inne komisje > Zespół Interdyscyplinarny strona główna 
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny 

Dane teleadresowe

 

Nazwa: Zespół Interdyscyplinarny
Województwo:  świętokrzyskie
Powiat:  staszowski
Gmina:  Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość:  Połaniec
Ulica:  Ulica RUSZCZAŃSKA
Numer domu:  27
Telefon:  (015) 865-03-05
 
Informację zaktualizowano 2011-10-25 08:53:41, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka, autor: Anna Ziętarska - Winnicka
Zespół Interdyscyplinarny 
 Zarządzenie nr 36/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: powołania zespolu interdyscyplinarnego w sprawie realizacji postanowień Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Informację dodano 2011-10-25 09:07:21, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka, autor: Anna Ziętarska - Winnicka
wersja do druku