Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
° Wnioski o podział nieruchomości
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gospodarka gruntami > Wnioski o podział nieruchomości strona główna 
Wnioski o podział nieruchomości
Wniosek o podział działki - zgodny z ustaleniami
planu miejscowego  
 Wniosek o podział działki - zgodny z ustaleniami planu miejscowego
Informację dodano 2007-09-10 15:08:57, wprowadzający: Teresa Parcheta
Wniosek o podział działki - zgodny z przepisami
odrębnymi  
 Wniosek o podział działki - zgodny z przepisami odrębnymi
Informację dodano 2007-09-10 15:14:43, wprowadzający: Teresa Parcheta
Wniosek o podział nieruchomości -zgodny z
warunkami decyzji o warunkach zabudowy  
 Wniosek o podział nieruchomości -zgodny z warunkami decyzji o warunkach zabudowy
Informację dodano 2007-09-10 15:17:25, wprowadzający: Teresa Parcheta
wersja do druku