Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
° Usuwanie Drzew
° Azbest
° Odbiór odpadów komunalnych
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska i rolnictwo > Azbest strona główna 
Azbest
 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA

 inf_o_wyr_azbest_wykorzystywany.doc
Informację zaktualizowano 2011-02-04 10:25:16, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

 inf_o_wyr_zakonczone.doc
Informację zaktualizowano 2011-02-04 10:25:43, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI

 azbest_program.pdf
Informację dodano 2006-12-22 13:45:18, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
 

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - KOMUNIKAT

 Azbest komunikat.doc
Informację zaktualizowano 2006-12-22 14:26:24, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
 

OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 OCENA_2011.doc
Informację zaktualizowano 2011-02-04 10:26:17, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
 

WZORY OZNAKOWANIA DLA MIEJSC ZAWIERAJĄCYCH AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJCE AZBEST

 azbest_oznakowanie.pdf
Informację dodano 2006-12-22 14:39:36, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Program usuwania azbestu dla Gminy Połaniec 
 Program Usuwania Azbestu-Połaniec 19-10-09.pdf
Informację dodano 2014-07-24 10:15:50, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
 

Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Połaniec na lata 2014-2032

 PROGRAM_azbest_POŁANIEC.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-15 15:23:20, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
wersja do druku