bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Uchwały Rady strona główna 
2003r.
UCHWAŁA Nr V/20/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 12 lutego 2003 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/02 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 
Informację zaktualizowano 2003-07-07 18:09:57, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA Nr V/22/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 12 lutego 2003 roku 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003 -2008

 
Informację zaktualizowano 2003-07-07 18:18:37, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA Nr V/23/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 12 lutego 2003 roku 

w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
Informację zaktualizowano 2003-07-07 18:21:14, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr V/24/03 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 12 lutego 2003 roku 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

 
Obowiązuje od: 2003-02-12   Informację zaktualizowano 2003-07-07 18:23:49, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr V/26/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 12 lutego 2003 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/105/2000 z dnia 6 kwietnia 2000 roku w sprawie przystąpienia Gminy Połaniec do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie

 
Obowiązuje od: 2003-02-12   Informację zaktualizowano 2003-07-07 18:30:22, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 12 lutego 2003r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/106/ 2000 z dnia 6 kwietnia 2000 r w sprawie przystąpienia Gminy Połaniec do Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych /EKOROL/ z siedzibą w Kielcach

 
Obowiązuje od: 2003-02-12   Informację zaktualizowano 2003-07-07 18:32:39, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr VI/28/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 20 marca 2003 roku 

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

 
Obowiązuje od: 2003-03-20   Informację zaktualizowano 2003-07-07 18:34:53, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr VI/29/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 20 marca 2003 roku 

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 
Obowiązuje od: 2003-03-20   Informację zaktualizowano 2003-07-07 18:37:47, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA NR VI/30/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 20 marca 2003 roku 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kat. zaszeregowania oraz wartość punktu dla pracowników nie będących nauczycielami

 
Obowiązuje od: 2003-01-01   Informację zaktualizowano 2003-07-07 18:43:16, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr VI/31/03 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 20 marca 2003 roku 

w sprawie ustalenia wysokości stawek, oraz określenia inkasentów opłaty targowej

 
Informację zaktualizowano 2003-07-07 18:48:17, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr VI/32/03 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 20 marca 2003 roku 

w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska w Połańcu przy ulicy St. Czarnieckiego

 
Informację zaktualizowano 2003-07-07 18:50:50, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr VI / 33 / 03 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 20 marca 2003 roku 

w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów do rad sołeckich i zarządów osiedli przeprowadzonych w miesiącach styczeń - marzec 2003 roku

 
Informację zaktualizowano 2003-07-07 18:53:10, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 20 marca 2003 roku 

w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta i Gminy Połaniec do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

 
Obowiązuje od: 2003-03-20   Informację zaktualizowano 2003-07-07 18:55:21, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr VI/35/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 20 marca 2003r 

w sprawie wyboru kandydata Miasta i Gminy Połaniec do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Staszowie

 
Obowiązuje od: 2003-03-20   Informację zaktualizowano 2003-07-07 18:57:44, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr VI/36/03 

U C H W A Ł A  Nr  VI/36/03 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia  20 marca 2003 r.  w sprawie nabycia na własność  Gminy Połaniec gruntów przeznaczonych pod poszerzenie pobocza drogi we wsi Rybitwy, gm.  Połaniec.

365453.doc

 
Obowiązuje od: 2003-03-20   Informację zaktualizowano 2017-04-21 11:17:43, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr VI/37/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 20 marca 2003 roku 

w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz członków Rady Miejskiej

 
Obowiązuje od: 2003-04-01   Informację zaktualizowano 2003-07-07 19:05:29, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr VII/39/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 30 kwietnia 2003 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2002 rok

 
Obowiązuje od: 2003-04-30   Informację zaktualizowano 2003-07-07 19:16:34, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA NR VII/40/03 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU Z
DNIA 30 kwietnia 2003 roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Krakowska Duża i ulicy Krakowska Mała w Połańcu

 
Obowiązuje od: 2003-04-30   Informację zaktualizowano 2003-07-07 19:19:40, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA NR VII/41/03 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU Z
DNIA 30 kwietnia 2003 roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sosnowej na Osiedlu Południe w Połańcu

 
Obowiązuje od: 2003-04-30   Informację zaktualizowano 2003-07-07 19:22:01, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr.VII/44/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 30 kwietnia 2003 r. 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu

 
Obowiązuje od: 2003-04-30   Informację zaktualizowano 2003-07-07 19:27:39, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA Nr VII/45/03 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 30 kwietnia 2003 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/02 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 
Informację zaktualizowano 2003-07-07 19:32:46, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA NR IX/50/03 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU z
dnia 11 czerwca 2003 roku 

w sprawie udzielenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu

 
Obowiązuje od: 2003-06-11   Informację zaktualizowano 2003-07-07 19:45:14, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr IX/52/03 

U C H W A Ł A   Nr IX/52/03 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia  11 czerwca   2003 r. w sprawie nabycia na własność  Gminy Połaniec gruntu  znajdującego się w strefie ochronnej cmentarza przy ulicy Osieckiej w Połańcu.

525470.docx

 
Obowiązuje od: 2003-06-11   Informację zaktualizowano 2017-04-21 11:02:56, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr IX/53/03 

U C H W A Ł A  Nr IX/53/03 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia  11 czerwca  2003 r. w sprawie nabycia na własność  Gminy Połaniec gruntów przeznaczonych pod  rów odwadniający we wsi Rybitwy, gm.  Połaniec.

535471.docx

 
Obowiązuje od: 2003-06-11   Informację zaktualizowano 2017-04-21 10:58:42, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA NR IX/48/03 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU z
dnia 11 czerwca 2003 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2002 rok

 
Obowiązuje od: 2003-06-11   Informację zaktualizowano 2003-07-07 19:57:16, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA NR IX/47/03 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 11 czerwca 2003 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2002 rok

 
Obowiązuje od: 2003-06-11   Informację zaktualizowano 2003-07-07 19:58:24, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA NR IX/46/03 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 11 czerwca 2003 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2002 rok

 
Obowiązuje od: 2003-06-11   Informację zaktualizowano 2003-07-07 19:59:16, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr IX/54/03 

U C H W A Ł A   Nr  IX/54/03 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia  11 czerwca  2003 r.  w sprawie nabycia na własność  Gminy Połaniec gruntów przeznaczonych pod lokalizację przystanków autobusowych  we wsi Zdzieci Stare gm.  Połaniec.

5478.rtf

 
Obowiązuje od: 2003-06-11   Informację zaktualizowano 2017-04-21 10:49:56, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr IX/55/03 

U C H W A Ł A Nr IX/55/03 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 czerwca  2003 roku, w sprawie sprzedaży działki  oznaczonej numerem ewidencyjnym 4703/6 o powierzchni 220 m.kw. położonej przy ul. Zrębińskiej 23 w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec, w trybie bezprzetargowym.

555479.rtf

 
Obowiązuje od: 2003-06-11   Informację zaktualizowano 2017-04-21 10:40:48, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr IX / 56 /03 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 11 czerwca 2003 roku 

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
Informację zaktualizowano 2003-07-07 20:09:14, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr IX / 57/03 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 11 czerwca 2003 roku 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 
Obowiązuje od: 2003-06-11   Informację zaktualizowano 2003-07-07 20:10:59, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA Nr V/19/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 12 lutego 2003 roku 

w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2003 rok

 
Obowiązuje od: 2003-02-12   Informację zaktualizowano 2003-07-07 20:18:17, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr V / 21 / 03 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 12 lutego 2003 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec

 
Informację zaktualizowano 2003-07-07 20:19:02, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA Nr V/25/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 12 lutego 2003 roku 

w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Połaniec w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"

Załącznik opisowy do Uchwały

Załącznik_graficzny_Nr_1

Załącznik_graficzny_Nr_3

Załącznik_graficzny_Nr _4

Załącznik_graficzny_Nr_2

Załącznik_graficzny_Nr _5

 
Obowiązuje od: 2003-02-12   Informację zaktualizowano 2003-07-07 20:19:42, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr VII/42/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 30 kwietnia 2003 roku 

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2003 rok

 
Obowiązuje od: 2003-04-30   Informację zaktualizowano 2003-07-07 20:22:25, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA Nr IX/49/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 11 czerwca 2003 roku 

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2003 rok

 
Obowiązuje od: 2003-06-11   Informację zaktualizowano 2003-07-07 20:23:08, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA Nr IX/51/03 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 11 czerwca 2003 roku 

w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2003 rok

 
Obowiązuje od: 2003-06-11   Informację zaktualizowano 2003-07-07 20:23:47, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr V / 21 / 03 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 12 lutego 2003 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec

 
Informację zaktualizowano 2003-07-07 20:29:42, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr V/18/03 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 12 lutego 2003 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2003 rok

 
Obowiązuje od: 2003-01-01   Informację zaktualizowano 2003-08-05 12:46:54, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr X/60/03 

w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu

 
Informację zaktualizowano 2003-09-16 10:51:22, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr X/61/03 

U C H W A Ł A   Nr X/61/03 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia  27 sierpnia   2003 r. w sprawie nabycia na własność  Gminy Połaniec gruntu  pod poszerzenie trójkąta widoczności ulicy Szkolnej w Ruszczy

611211.doc

 
Informację zaktualizowano 2017-04-21 10:33:58, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr /62/03 

U C H W A Ł A  Nr /62/03 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia  27 sierpnia   2003 r. w sprawie nabycia na własność  Gminy Połaniec gruntu  pod poszerzenie drogi transportu rolniczego  w miejscowości Ruszcza gm. Połaniec.

621212.doc

 
Informację zaktualizowano 2017-04-21 10:28:48, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr X/63/03 

U C H W A Ł A Nr X/63/03 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nabycia  gruntu w miejscowości Ruszcza gm. Połaniec, do gminnego zasobu nieruchomości.

21214(1).doc

 
Informację zaktualizowano 2017-04-21 10:19:35, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr X/64/03 

U C H W A Ł A Nr X/64/03 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia  27 sierpnia   2003 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Rybitwy, gm. Połaniec.

21219(1).doc

 
Informację zaktualizowano 2017-04-21 10:03:34, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr X/65/2003 

U C H W A Ł A   Nr  X/65/03 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia   27  sierpnia  2003 r.w sprawie nabycia na własność  Gminy Połaniec gruntów położonych w rejonie oczyszczalni  ścieków i dróg dojazdowych do  kanału zrzutowego w Łęgu, gm. Połaniec

U C H W A Ł A Nr X/65/03

 
Informację zaktualizowano 2017-04-21 09:46:02, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr X/66/03 

w sprawie sprzedazy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu

 
Informację zaktualizowano 2003-09-16 11:10:08, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr X/67/2003 

w sprawie zmiany nieruchomości położonych przy ul. Ruszczańskiej w Połańcu

 
Informację zaktualizowano 2003-09-16 11:12:22, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr X/68/03 

w sprawie powołania zespołu ds. opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników

 
Informację zaktualizowano 2003-09-16 11:16:43, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr X/69/03 

w spawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr II/5/02 z dn. 29 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady

 
Informację zaktualizowano 2003-09-16 11:20:04, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XI/70/03 

w sprawie uchwalenia wieloletniegoprogramu inwetycyjnego

 
Informację zaktualizowano 2003-10-01 09:59:06, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XII/71/03 

w sprawie: zmian w budżecie miasta i Gminy Połaniec na 2003 r

 
Informację zaktualizowano 2003-10-20 13:21:33, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XII/72/03 

w sprawie: zmiany Uchwały nr XII/70/03 z dn 4 września 2003 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego

 
Informację zaktualizowano 2003-10-20 13:27:50, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XII/78/03 

uchylenia uchwały Nr XIX/106/2000 RM w Połańcu w sprawie przystąpienia Gminy Połaniec do Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych /EKROPOL/

 
Informację zaktualizowano 2003-10-20 13:34:09, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XII/79/03 

przystąpienia Miasta i9 Gminy Połaniec do stowarzyszenia Związek Miast Nadwiślańskich z siedziba w Toruniu

 
Informację zaktualizowano 2003-10-20 13:36:59, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XII/80/03 

udziału Miasta i Gminy Połaniec w tworzeniu regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli

 
Informację zaktualizowano 2003-10-20 13:40:19, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XII/81/03 

wyboru ławików do sądów powszechnych na kadencję 2004 - 2007

 
Informację zaktualizowano 2003-10-20 13:42:48, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XII/77/03 

ustalenia wyskości bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych /Domu Nauczyciela/ w Ruszczy na rzecz najemców

 
Informację zaktualizowano 2003-10-20 14:14:24, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XII/76/03 

zmieniając uch. Nr X/67/03 RM z dn. 27.08 w sprawie zmiany nieruchomości położonych przy ul. Ruszczańskiej

 
Informację zaktualizowano 2003-10-20 14:20:47, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XX/75/03 

U C H W A Ł A  Nr  XII/75/03 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia  15 października  2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz p. Ryszarda W. zam. Połaniec

752003

 
Informację zaktualizowano 2017-04-21 09:25:18, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XII/74/03 

ustalenia ilości licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na 2004

 
Informację zaktualizowano 2003-10-20 14:31:47, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Nadanie sztandaru Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w
Połańcu 

nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Połańcu

Załącznik do Uchwały str 1

Załącznik do Uchwały str 2

 
Informację zaktualizowano 2003-12-08 10:59:55, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała NR X/58/2003 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2003r

 
Informację zaktualizowano 2004-01-15 09:44:03, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
uchwała nr X/59/2003 

nadania Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Połańcu ul. Żapniowska 1 imienia Królowej Jadwigi

 
Informację zaktualizowano 2004-01-15 10:00:38, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
przystąpienie do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Winnica 

zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Winnica

 
Obowiązuje od: 2003-12-10   Informację zaktualizowano 2004-01-15 13:24:42, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
nadanie nazw ulic we wsi Winnica 

nadanie nazw ulic we wsi Winnica

 
Obowiązuje od: 2003-12-10   Informację zaktualizowano 2004-01-15 13:49:15, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
wydzierżawienie na rzecz Andrzeja Krokosza
działki nr 4720 wraz ze znajdującymi się na
niej zabudowaniami 

wydzierżawienie na rzecz Andrzeja Krokosza działki nr 4720, wraz ze znajdującymi się na niej zabudowaniami

 
Obowiązuje od: 2003-12-10   Informację zaktualizowano 2004-01-15 14:09:28, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XV/105/03 

zmiana uchwały w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej

 
Obowiązuje od: 2003-12-30   Informację zaktualizowano 2004-01-16 10:48:25, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
uchwała nr XV/104/03 w sprawie wydatków budżetu
Miasta i Gminy, które w 2003 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego 

w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 
Obowiązuje od: 2003-12-30   Informację zaktualizowano 2004-01-16 11:06:58, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XII/79/03 w sprawie przystąpienia
Miasta i Gminy Połaniec doStowarzyszenia Związku
Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu. 

Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Połaniec do Stowarzyszenia Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu,

 
Obowiązuje od: 2003-10-15   Informację zaktualizowano 2005-03-17 10:23:38, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXVI/254/03 w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
obszarze gminy Połaniec. 

Uchwała nr XXXVI/254/05 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec

 
Obowiązuje od: 2005-11-30   Informację zaktualizowano 2005-12-14 10:44:56, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)

Zobacz:
 2015r .  2014r. .  2013r. .  2012r. .  2011r. .  2010r. .  2009r. .  2008r. .  2007r. .  2006r. .  2005r. .  2004r. .  2003r. .  2002r. .  poprzednie .  pozostałe .  zweryfikuj podpis .  przeglądarka aktów XML, LAPX . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl