Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Planowanie przestrzenne strona główna 
Planowanie przestrzenne
obwieszczenie - budowa oswietlenia ulicznego 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka wydzielonego oświetlenia kablowego w Połańcu przy ulicy Żapniowskiej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 6433/5, 6433/3, 6334/1, 3268/5, 3268/3, 3267/1, 3266/3, 3264/3, 3264/5, 3263/1, 3262/1, 6441/1, 3239/1, 3238/1, 3237/1, 6127, 3236/1, 3234/1, 3233/5, 3233/3, 2712/3, 3201, 6433/6 położonych w miejscowości  Połaniec przy ulicy Żapniowskiej".

 obwieszczenie-bud-osw-ulicz.pdf
Informację dodano 2011-04-01 12:04:26, wprowadzający: Elżbieta Nowak
wersja do druku
« powrót