bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Planowanie przestrzenne strona główna 
Planowanie przestrzenne
obwieszczenie - budowa oswietlenia ulicznego 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka wydzielonego oświetlenia kablowego w Połańcu przy ulicy Żapniowskiej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 6433/5, 6433/3, 6334/1, 3268/5, 3268/3, 3267/1, 3266/3, 3264/3, 3264/5, 3263/1, 3262/1, 6441/1, 3239/1, 3238/1, 3237/1, 6127, 3236/1, 3234/1, 3233/5, 3233/3, 2712/3, 3201, 6433/6 położonych w miejscowości  Połaniec przy ulicy Żapniowskiej".

 obwieszczenie-bud-osw-ulicz.pdf
Informację dodano 2011-04-01 12:04:26, wprowadzający: Elżbieta Nowak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl