Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pożytek publiczny i wolontariat strona główna 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE pożytek publiczny
2013-12-31 13:35:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.  ...więcej

KOMUNIKAT
2013-09-16 11:58:32
W sprawie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok  ...więcej

Sprawozdanie za 2012 rok
2013-05-15 11:58:32
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietn  ...więcej

Protokół Komisji Konkursowej
2013-05-15 11:55:23
Protokół z zebrania Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 stycznia 2013 roku do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 przez o  ...więcej

Zarządzenie nr 1/2013
2013-01-10 14:26:15
Zarzadzenie Nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 stycznia 2013 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 2  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie pożytku publicznego na 2013r.
2012-12-17 15:14:30
  ...więcej

Pokazano 7 - 12 z 23
poprzednie     następne