Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty lokalne strona główna 
Uchwała Nr XVI/73/07 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec
2007-12-05 10:26:23
  ...więcej

2007-02-08 13:20:30
Zgłoszenie zmian mających wpływ na korektę wymiaru podatku od nieruchomości. rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych Podstawy prawne: - przepisy regulujące powstanie zobowiązania podatkowego - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.   ...więcej

2007-02-08 13:05:55
Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i transportowym Podstawy prawne: - przepisy regulujące powstanie zobowiązania podatkowego - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.   ...więcej

2007-02-08 13:02:49
Uzyskanie zaświadczenia o nie zaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatkach lokalnych Podstawy prawne: Przepisy regulujące wydawanie zaświadczeń: - art. 306a-306k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 20  ...więcej

2007-02-08 12:59:48
Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego stan prawny zgodny z prowadzonymi przez tutejszy urząd rejestrami bądź ewidencjami podatkowymi. Podstawy prawne:Przepisy regulujące wydawanie zaświadczeń: - art. 306a-306k ustawy z dnia 19 sierpnia 19  ...więcej

2007-02-08 12:54:59
Uzyskanie ulgi podatkowej w formie: a) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty b) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę c) umożenia w całości lub   ...więcej

Pokazano 7 - 12 z 14
poprzednie     następne