bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Uchwały Rady strona główna 
2010r.
Uchwała Nr XLVII/272/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

 Uchwała Nr XLVII/272/10
Obowiązuje od: 2010-01-01   Informację dodano 2010-02-02 11:17:09, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVII/273/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

 Uchwała Nr XLVII/273/10
Obowiązuje od: 2010-01-01   Informację zaktualizowano 2010-02-04 12:42:54, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVII/274/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Połańcu.

 Uchwała Nr XLVII/274/10
2010-04-09 07:44:26, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVII/275/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/116/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta i Gminy Połaniec do realizacji przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego zadania "Kampania promocyjna Województwa Świętokrzyskiego" w latach 2008 - 2010.

 Uchwała Nr XLVII/275/10
Obowiązuje od: 2010-01-28   Informację dodano 2010-02-04 13:12:34, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVII/276/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 Uchwała Nr XLVII/276/10
2010-04-09 07:45:46, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVII/277/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010 - 2016.

 Uchwała Nr XLVII/277/10
2010-04-09 07:47:12, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVII/278/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości położonych w miejscowościach Okrągła, Zrębin, Zdzieci Stare, Rybitwy, Ruszcza i Tursko Małe gm. Połaniec na okres 10 lat.

 Uchwała Nr XLVII/278/10
Obowiązuje od: 2010-01-28   Informację zaktualizowano 2010-02-04 16:34:41, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVII/279/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu pod zieleń miejską w rejonie ulic: Kubika i Żapniowskiej na osiedlu "Południe" w Połańcu.

 Uchwała Nr XLVII/279/10
Obowiązuje od: 2010-01-28   Informację dodano 2010-02-04 16:33:23, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVII/280/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zamiany gruntów gminnych na grunt położony przy ulicy Wyzwolenia w Połańcu, stanowiący własność p.p. Mieczysława i Marii Łodkowskich.

 Uchwała Nr XLVII/280/10
Obowiązuje od: 2010-01-28   Informację dodano 2010-02-04 16:39:49, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVII/281/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zamiany gruntów położonych na terenie osiedla "Południe" w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec na grunt położony na terenie osiedla "Północ" w Połańcu stanowiący własność pana Kosowicza Sławomira.

 Uchwała Nr XLVII/281/10
Obowiązuje od: 2010-01-28   Informację dodano 2010-02-04 16:49:01, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVIII/282/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie nabycia gruntu pod budowę "Domu Wiejskiego", placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Winnica gm. Połaniec.


UCHWALA 282.lapx

 Uchwała Nr XLVIII/282/10
Obowiązuje od: 2010-03-04   Informację zaktualizowano 2010-04-08 13:49:32, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVIII/283/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

Uchwała Nr 283.lapx

 Uchwała Nr XLVIII/283/10
Obowiązuje od: 2010-03-04   Informację zaktualizowano 2010-03-11 18:01:09, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVIII/284/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

uchwala_nr_284.lapx

 Uchwała Nr XLVIII/284/10
Obowiązuje od: 2010-04-01   Informację zaktualizowano 2010-03-11 18:02:00, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVIII/285/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Połaniec z przeznaczeniem na realizowane w roku 2010 prace konserwatorskie, restauratorskie lub robotu budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr 285.lapx

 Uchwała Nr XLVIII/285/10
Obowiązuje od: 2010-03-04   Informację dodano 2010-03-11 18:05:54, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Uchwała Nr XLVIII/286/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu.

Uchwała Nr 286.lapx

 Uchwała Nr XLVIII/286/10
Obowiązuje od: 2010-03-04   Informację zaktualizowano 2010-03-11 18:11:02, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVIII/287/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu.

Uchwała Nr 287.lapx

 Uchwała Nr XLVIII/287/10
Obowiązuje od: 2010-03-04   Informację dodano 2010-03-11 18:15:05, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVIII/288/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Uchwała Nr 288.lapx

 Uchwała Nr XLVIII/288/10
Informację dodano 2010-03-11 18:21:37, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVIII/289/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.

Uchwała Nr 289.lapx

 Uchwała Nr XLVIII/289/10
Obowiązuje od: 2010-03-04   Informację dodano 2010-03-11 18:26:27, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVIII/290/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez Uchwałę Rady Miejskiej w Połańcu.

Uchwała Nr 290.lapx

 Uchwała Nr XLVIII/290/10
Obowiązuje od: 2010-03-04   Informację dodano 2010-03-11 18:30:59, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVIII/291/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec na grunty stanowiące własność Gminy Połaniec a będące w użytkowaniu wieczystym p. Janusza Seremaka.

UCHWALA 291.lapx

 Uchwała Nr XLVIII/291/10
Obowiązuje od: 2010-03-04   Informację dodano 2010-03-11 18:38:10, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLVIII/292/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat, na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości położonych na terenie gm. Połaniec, w miejscowościach Brzozowa i Połaniec.

UCHWALA 292.lapx

 Uchwała Nr XLVIII/292/10
Obowiązuje od: 2010-03-04   Informację dodano 2010-03-11 18:42:41, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLIX/293/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/284/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

Uchwała_nr_293.lapx

 Uchwała Nr XLIX/293/10
Obowiązuje od: 2010-04-01   Informację dodano 2010-03-18 11:24:55, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLIX/294/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

Uchwała Nr 294.lapx

 Uchwała Nr XLIX/294/10
Obowiązuje od: 2010-03-12   Informację zaktualizowano 2010-03-18 11:41:30, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr L/295/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargi i odpowiedzi na skargę.

Uchwała Nr 295.lapx

 Uchwała Nr L/295/10
Obowiązuje od: 2010-04-13   Informację zaktualizowano 2010-04-16 11:34:43, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr L/296/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez uchwałę Rady Miejskiej w Połańcu.

Uchwala 296.lapx

 Uchwała Nr L/296/10
Obowiązuje od: 2010-04-13   Informację dodano 2010-04-16 11:23:15, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LI/297/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2009 rok.

Uchwała Nr 297.lapx

 Uchwała Nr LI/297/10
Obowiązuje od: 2010-04-22   Informację dodano 2010-04-27 11:45:46, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LI/298/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec na obszarze wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada oraz przyjęcia tekstu jednolitego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec.

Zal.7.uchwaly.LI.298.10.pdf

Zalacznik.Nr1.do.uchwaly.Nr.LI.298.10.doc

Zalacznik.Nr2.do.uchwaly.Nr.LI.298.10.doc

Zalacznik.Nr3.do.uchwaly.Nr.LI.298.10.doc

 Uchwała Nr LI/298/10
Obowiązuje od: 2010-04-22   Informację zaktualizowano 2010-04-29 10:24:00, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LI/299/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w Gminie Połaniec.

 Uchwała Nr LI/299/10
Informację zaktualizowano 2010-04-29 10:09:27, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LI/300/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

Uchwała Nr 300.lapx

 Uchwała Nr LI/300/10
Obowiązuje od: 2010-04-22   Informację zaktualizowano 2010-06-16 14:21:18, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LI/301/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz finansowania sportu kwalifikowanego.

UCHWALA.LI.301.10.2010-04-22.lapx

 Uchwała Nr LI/301/10
2010-06-16 14:22:44, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LI/302/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec na grunty stanowiące własność p.p. Teresy i Kazimierza Górniak.

Uchwala 302.lapx

 Uchwała Nr LI/302/10
Obowiązuje od: 2010-04-22   Informację dodano 2010-04-27 15:45:36, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LI/303/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec na grunty stanowiące własność p. Janiny Ćwik.

Uchwala 303.lapx

 Uchwała Nr LI/303/10
Obowiązuje od: 2010-04-22   Informację dodano 2010-04-27 15:49:33, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LI/304/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przeniesienia własności działek numer: 6406/2 i 6406/3 położonych przy ulicy Czarnieckiego w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec, na rzecz właścicieli znajdujących sie na nich budynków.

Uchwala 304.lapx

 Uchwała LI/304/10
Obowiązuje od: 2010-04-22   Informację dodano 2010-04-28 08:38:45, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LI/305/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec na gruty stanowiące własność p. Anny Godzwon.

Uchwala 305.lapx

 Uchwała Nr LI/305/10
Obowiązuje od: 2010-04-22   Informację dodano 2010-04-28 08:42:51, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIII/306/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

budżet.lapx

 Uchwała Nr LIII/306/10
Obowiązuje od: 2010-05-27   Informację zaktualizowano 2010-07-20 11:12:24, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIII/307/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 Uchwała Nr LIII/307/10
Obowiązuje od: 2010-05-27   Informację zaktualizowano 2010-06-01 12:42:11, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIII/308/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu.

 Uchwała Nr LIII/308/10
Obowiązuje od: 2010-05-27   Informację dodano 2010-06-01 12:40:32, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIII/309/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia w użyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Ruszcza, Rybitwy i Maśnik, gm. Połaniec oraz położonej w obrębie geodezyjnym Strużki, gm. Osiek, na okres 10 lat.

 Uchwała Nr LIII/309/10
Obowiązuje od: 2010-05-27   Informację dodano 2010-06-01 12:47:15, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIII/310/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce numer 5777/3 położonej w Połańcu

 Uchwała Nr LIII/310/10
Obowiązuje od: 2010-05-27   Informację dodano 2010-06-01 12:54:30, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIII/311/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LI/303/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec na grunty stanowiące własność p. Janiny Ćwik.

 Uchwała Nr LIII/311/10
Obowiązuje od: 2010-05-27   Informację dodano 2010-06-01 12:58:20, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIV/312/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

budżet.czerwiec.lapx

 Uchwała Nr LIV/312/10
Obowiązuje od: 2010-06-10   Informację zaktualizowano 2010-07-20 07:44:15, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIV/313/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2009 rok.

 Uchwała Nr LIV/313/10
Obowiązuje od: 2010-06-10   Informację dodano 2010-06-17 13:27:30, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIV/314/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2009 rok.

 Uchwała Nr LIV/314/10
Obowiązuje od: 2010-06-10   Informację dodano 2010-06-17 13:29:54, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIV/315/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2009 rok.

 Uchwała Nr LIV/315/10
Obowiązuje od: 2010-06-10   Informację dodano 2010-06-17 13:32:36, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIV/316/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw w Gminie Połaniec.

statut.lapx

 Uchwała Nr LIV/316/10
2010-07-20 07:43:16, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIV/317/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargi i odpowiedzi na skargę.

 Uchwała Nr LIV/317/10
Obowiązuje od: 2010-06-10   Informację dodano 2010-06-17 13:40:43, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIV/318/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia wkładu własnego na realizację projektu w ramach Priorytetu VII "Promocja Integracji Społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Uchwała Nr LIV/318/10
Obowiązuje od: 2010-06-10   Informację dodano 2010-06-17 13:44:26, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/319/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

budżet.24czerwca.lapx

 Uchwała Nr LV/319/10
Obowiązuje od: 2010-06-24   Informację zaktualizowano 2010-07-02 11:57:46, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/320/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzozowa na lata 2009 - 2020.

POM Brzozowa

 Uchwała Nr LV/320/10
Obowiązuje od: 2010-06-24   Informację dodano 2010-06-30 13:29:09, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/321/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieniec na lata 2009 - 2020.

POM Kamieniec

 Uchwała Nr LV/321/10
Obowiązuje od: 2010-06-24   Informację dodano 2010-06-30 13:32:47, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/322/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kraśnik na lata 2009 - 2020.

POM Kraśnik

 Uchwała Nr LV/322/10
Obowiązuje od: 2010-06-24   Informację dodano 2010-06-30 13:36:05, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/323/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okrągła na lata 2009 - 2020.

POM Okrągła

 Uchwała Nr LV/323/10
Obowiązuje od: 2010-06-24   Informację dodano 2010-06-30 13:39:13, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała LV/324/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudniki na lata 2009 - 2020.

POM Rudniki

 Uchwała Nr LV/324/10
Obowiązuje od: 2010-06-24   Informację dodano 2010-06-30 13:45:15, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/325/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruszcza na lata 2009 - 2020.

POM Ruszcza

 Uchwała Nr LV/325/10
Obowiązuje od: 2010-06-24   Informację dodano 2010-06-30 13:53:56, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/326/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruszcza Kępa na lata 2009 - 2020.

POM Ruszcza Kępa

 Uchwała Nr LV/326/10
Obowiązuje od: 2010-06-24   Informację dodano 2010-06-30 14:02:43, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/327/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rybitwy na lata 2009 - 2020.

POM Rybitwy

 Uchwała Nr LV/327/10
Obowiązuje od: 2010-06-24   Informację dodano 2010-06-30 14:05:54, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/328/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Winnica na lata 2009 - 2020.

POM Winnica

 Uchwała Nr LV/328/10
Obowiązuje od: 2010-06-24   Informację dodano 2010-06-30 14:08:37, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/329/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wymysłów na lata 2009 - 2020.

POM Wymysłów

 Uchwała Nr LV/329/10
Obowiązuje od: 2010-06-24   Informację dodano 2010-06-30 14:14:47, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/330/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zdzieci Nowe na lata 2009 - 2020.

POM Zdzieci Nowe

 Uchwała Nr LV/330/10
Obowiązuje od: 2010-06-24   Informację dodano 2010-06-30 14:25:17, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/331/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zdzieci Stare na lata 2009 - 2020.

POM Zdzieci Stare

 Uchwała Nr LV/331/10
Obowiązuje od: 2010-06-24   Informację dodano 2010-06-30 14:29:03, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/332/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zrębin na lata 2009 - 2020.

POM Zrębin

 Uchwała Nr LV/332/10
Obowiązuje od: 2010-06-24   Informację dodano 2010-06-30 14:32:28, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/333/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/144/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęg na lata 2008 - 2015, Planu Odnowy Miejsciowości Tursko Małe na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Maśnik na lata 2008-2015.

Aneks nr 1 - POM Tursko Małe

uchwała tursko aneks.lapx

 Uchwała Nr LV/333/10
Informację dodano 2010-06-30 14:39:09, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LV/334/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec.

 Uchwała Nr LV/334/10
Informację dodano 2010-06-30 14:47:15, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVI/336/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie: podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu.

Uchwała-okręgi2.lapx

 Uchwała Nr LVI/336/10
Obowiązuje od: 2010-08-12   Informację dodano 2010-08-16 14:32:20, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVI/337/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania.

uchwała-obwody2.lapx

 Uchwała Nr LVI/337/10
Obowiązuje od: 2010-08-12   Informację dodano 2010-08-16 14:35:37, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVI/335/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

budżet-sierpień.lapx

 Uchwała Nr LVI/335/10
Obowiązuje od: 2010-08-12   Informację zaktualizowano 2010-08-20 10:10:33, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVI/338/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.

uchwała-338-10.lapx

 Uchwała Nr LVI/338/10
Informację dodano 2010-08-20 10:20:28, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVI/339/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości położonych w miejscowościach Maśnik, Rybitwy i Tursko Małe, gm. Połaniec na okres 10 lat.

 Uchwała Nr LVI/339/10
Obowiązuje od: 2010-08-12   Informację dodano 2010-08-20 10:24:42, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVI/340/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/281/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zamiany gruntów położonych na terenie osiedla "Południe" w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec na grut położony na terenie osiedla "Północ" w Połańcu, stanowiący własność pana Kosowicza Sławomira.

 Uchwała Nr LVI/340/10
Obowiązuje od: 2010-08-12   Informację dodano 2010-08-20 10:29:20, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVI/341/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zamiany gruntów położonych w Połańcu, stanowiących własność  Gminy Połaniec, na grunty stanowiące własność pp.: .

 Uchwała Nr LVI/341/10
Obowiązuje od: 2010-08-12   Informację zaktualizowano 2017-04-27 10:06:14, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVII/342/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

budżet.wrzesien..lapx

 Uchwała Nr LVII/342/10
Obowiązuje od: 2010-09-14   Informację zaktualizowano 2010-09-20 10:12:22, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVII/343/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu.

 Uchwała Nr LVII/343/10
Obowiązuje od: 2010-09-14   Informację zaktualizowano 2010-09-20 10:20:30, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVII/344/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/287/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu.

 Uchwała Nr LVII/344/10
Obowiązuje od: 2010-09-14   Informację dodano 2010-09-20 10:19:22, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVII/345/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/96/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki.

uchwala-345-10.lapx

 Uchwała Nr LVII/345/10
Informację dodano 2010-09-20 10:23:39, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVII/346/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwala_konsul-2010.lapx

 Uchwała Nr LVII/346/10
Informację zaktualizowano 2010-09-20 10:40:14, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVII/347/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/339/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości położonych w miejscowościach Maśnik, Rybitwy i Tursko Małe gm. Połaniec na okres 10 lat.

 Uchwała Nr LVII/347/10
Obowiązuje od: 2010-09-14   Informację dodano 2010-09-20 10:45:41, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVII/348/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży loakalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Połaniec, położonego w Połańcu przy ul. Kościuszki 32/16, na rzecz jego najemcy.

 Uchwała Nr LVII/348/10
Obowiązuje od: 2010-09-14   Informację dodano 2010-09-20 10:49:31, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVII/349/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce numer 837 położonej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.

 Uchwała Nr LVII/349/10
Obowiązuje od: 2010-09-14   Informację dodano 2010-09-20 11:09:41, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVII/350/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie nabycia gruntu pod budowę "Domu Wiejskiego" w miejscowości Zdzieci Nowe gm. Połaniec.

 Uchwała Nr LVII/350/10
Obowiązuje od: 2010-09-14   Informację dodano 2010-09-20 11:20:26, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVII/351/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zamiany gruntów  położonych w Okrągłej gm. Połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec, na grunt stanowiący własność pana S. położony w tej samej miejscowości.

 Uchwała Nr LVII/351/10
Obowiązuje od: 2010-09-14   Informację zaktualizowano 2017-04-27 09:33:29, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVII/352/10 

Rady Miejksiej w Połańcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/263/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009 roku dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec do 2013 roku.

 Uchwała Nr LVII/352/10
Obowiązuje od: 2010-09-14   Informację dodano 2010-09-20 12:11:58, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVII/353/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęg na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Tursko Małe na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Maśnik na lata 2008-2015.

Plan_Odnowy_Miejscowosc_Leg.doc

Plan_Odnowy_Miejscowosc_Tursko_Male.doc

Plan_Odnowy_Miejscowosci_Masnik.doc

Uchwała LVII 353.lapx

 Uchwała Nr LVII/353/10
Obowiązuje od: 2010-09-14   Informację dodano 2010-09-20 12:18:39, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVIII/354/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

 Uchwała Nr LVIII/354/10
Obowiązuje od: 2010-09-29   Informację zaktualizowano 2010-10-01 14:12:41, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVIII/355/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/263/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009 roku dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec do 2013 roku.

 Uchwała Nr LVIII/355/10
Obowiązuje od: 2010-09-29   Informację zaktualizowano 2010-10-01 15:32:43, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LVIII/356/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

 Uchwała Nr LVIII/356/10
Obowiązuje od: 2010-09-29   Informację zaktualizowano 2010-10-01 14:34:24, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rady Miejskiej w Połańcu
Uchwała Nr LIX/357/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

 Uchwała Nr LIX/357/10
Obowiązuje od: 2010-10-28   Informację zaktualizowano 2010-12-07 10:35:17, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIX/358/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec.

 Uchwała Nr LIX/358/10
Obowiązuje od: 2011-01-01   Informację dodano 2010-11-04 16:59:38, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIX/359/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 Uchwała Nr LIX/359/10
Obowiązuje od: 2011-01-01   Informację dodano 2010-11-05 11:25:06, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIX/360/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Połaniec.

 Uchwała Nr LIX/360/10
Obowiązuje od: 2010-10-28   Informację dodano 2010-11-05 11:51:30, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwał Nr LIX/361/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia  szczegółowych  zasad  sposobu  i  trybu  umarzania,  odraczania  terminu  spłat  oraz  rozkładania  na  raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Połaniec, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

 Uchwała Nr LIX/361/10
2010-12-07 10:32:55, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIX/362/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia  jednostek  budżetowych,  źródeł  dochodów  gromadzonych  na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

 Uchwała Nr LIX/362/10
Obowiązuje od: 2010-10-28   Informację dodano 2010-11-05 12:31:50, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIX/363/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXVIII/199/05  Rady  Miejskiej  w  Połańcu  z  dnia  30 marca 2005 r.  w sprawie  ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu za wybitne osiągnięcia sportowe.

 Uchwała Nr LIX/363/10
2010-12-07 10:34:22, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIX/364/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia  Programu  Współpracy  Miasta  i  Gminy  Połaniec  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

 Uchwała Nr LIX/364/10
Obowiązuje od: 2010-10-28   Informację dodano 2010-11-05 13:20:35, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIX/365/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia programu dotyczącego realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2011 roku.

 Uchwała Nr LIX/365/10
Obowiązuje od: 2011-01-01   Informację dodano 2010-11-05 13:24:05, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIX/366/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2020 i Planu Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008 – 2011 z perspektywą  na lata 2012 – 2018.

rzed_POS_zal_1.pdf

PGO_podpis_zal_2.pdf

 Uchwała Nr LIX/366/10
Obowiązuje od: 2010-10-28   Informację dodano 2010-11-05 13:41:39, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LX/376/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu położonego przy ul. Kościuszki w Połańcu na okres 10 lat.

 Uchwała Nr LIX/367/10
Obowiązuje od: 2010-10-28   Informację zaktualizowano 2017-04-27 09:29:00, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIX/368/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  działki  numer 6830/2 o powierzchni 86m.kw. położonej w Połańcu przy ulicy Mieleckiej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

 Uchwała Nr LIX/368/10
Obowiązuje od: 2010-10-28   Informację zaktualizowano 2017-04-27 09:16:44, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIX/369/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sprzedaży  terenu  budowlanego  położonego w Połańcu  przy  ulicy  Reymonta, oznaczonego w ewidencji  gruntów numerem 4713/6, w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

 Uchwała Nr LIX/369/10
Obowiązuje od: 2010-10-28   Informację zaktualizowano 2017-04-27 09:11:47, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIX/370/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

 Uchwała Nr LIX/370/10
Obowiązuje od: 2010-10-28   Informację dodano 2010-11-05 14:13:48, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LIX/371/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/87/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec, na grunty stanowiące własność Elektrowni Połaniec S.A. Grupa Electrabel Polska oraz własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Elektrowni Połaniec S.A. – Grupa Electrabel Polska.

 Uchwała Nr LIX/371/10
Obowiązuje od: 2010-10-28   Informację dodano 2010-11-05 14:17:05, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwal Nr 372/2010 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi.

 Uchwała Nr LIX/372/10
Obowiązuje od: 2010-10-28   Informację zaktualizowano 2017-04-27 09:07:28, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LX/373/10
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

 Uchwała Nr LX/373/10
Obowiązuje od: 2010-11-11   Informację zaktualizowano 2011-04-15 13:42:46, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LX/374/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/360/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Połaniec.

 Uchwała Nr LX/374/10
Informację dodano 2010-11-17 13:03:29, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LX/375/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

 Uchwała Nr LX/375/10
Obowiązuje od: 2010-11-11   Informację dodano 2010-11-17 13:06:23, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr LX/376/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 3.

 Uchwała Nr LX/376/10
2011-01-21 07:49:40, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr I/1/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu.

 Uchwała Nr I/1/10
Obowiązuje od: 2010-11-30   Informację dodano 2010-12-07 14:51:58, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr I/2/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Połańcu.

 Uchwała Nr I/2/10
Obowiązuje od: 2010-11-30   Informację dodano 2010-12-07 14:54:58, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr III/3/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady.

 Uchwała Nr III/3/10
Obowiązuje od: 2010-12-06   Informację dodano 2010-12-09 14:10:23, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr III/4/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

 Uchwała Nr III/4/10
Obowiązuje od: 2010-12-06   Informację zaktualizowano 2011-01-12 13:13:26, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr IV/5/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu.

Załączniki

 Uchwała Nr IV/5/10
2011-02-21 10:48:06, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr IV/6/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

Uchwała Nr 6.lapx

 Uchwała Nr IV/6/10
Obowiązuje od: 2010-12-28   Informację zaktualizowano 2011-02-03 07:52:55, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr IV/7/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 Uchwała Nr IV/7/10
Obowiązuje od: 2010-12-28   Informację dodano 2011-01-04 15:20:02, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr IV/8/10

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/359/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 8.lapx

 Uchwała Nr IV/8/10
Obowiązuje od: 2011-01-01   Informację zaktualizowano 2011-01-12 13:14:47, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr IV/9/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.

 Uchwała Nr IV/9/10
Obowiązuje od: 2010-12-06   Informację dodano 2011-01-04 15:26:17, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr IV/10/10 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

 Uchwała Nr IV/10/10
Obowiązuje od: 2010-12-28   Informację dodano 2011-01-04 15:29:13, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu

Zobacz:
 2015r .  2014r. .  2013r. .  2012r. .  2011r. .  2010r. .  2009r. .  2008r. .  2007r. .  2006r. .  2005r. .  2004r. .  2003r. .  2002r. .  poprzednie .  pozostałe .  zweryfikuj podpis .  przeglądarka aktów XML, LAPX . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl