Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pożytek publiczny i wolontariat strona główna 
Uchwała Nr XXXIII/209/12
2012-11-14 07:41:55
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2012 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003   ...więcej

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2012-08-21 12:55:29
Komunikat w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organziacjami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2013 rok.  ...więcej

Protokół z zebrania Komisji Konkursowej
2012-03-02 12:58:23
Protokół z zebrania Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem  Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Nr 13/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje p  ...więcej

Zarządzenie Nr 10/2012
2012-01-20 13:03:44
Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnoś  ...więcej

Zaproszenie na konsultacje
2011-09-27 09:21:41
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zaprasza na spotkanie w sprawie konsultacji – propozycji zadań, które mogą być ujęte do realizacji w Programie Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi i innymi   ...więcej

2011-03-17 12:39:13
Oferta realizacji zadania publicznego nt. "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" złóżona przez Stowarzyszenie Nauczycieli "Więcej dla szkoły".  ...więcej

Pokazano 13 - 18 z 23
poprzednie     następne