Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
° Ogłoszenia o naborze
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń strona główna 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
2014-11-28 13:06:55
  ...więcej

WYŁOŻENIE PLANU MPZP - północna część miasta
2014-10-28 15:59:37
WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU MPZP - północna część miasta  ...więcej

WYŁOŻENIE PLANU MPZP- obszarów wsi:(...........)
2014-10-28 15:23:26
WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU MPZP- obszarów wsi:(...........)  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2014-10-20 14:54:37
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec.  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2014-10-20 14:52:45
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarownia Przestrzennego miasta Połańca (część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej).  ...więcej

Informacja.
2014-10-15 08:08:42
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  ...więcej

Pokazano 13 - 18 z 609
poprzednie     następne