Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
° Ogłoszenia o naborze
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń strona główna 
Tablica ogłoszeń
Informacja. 

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Połańcu przy ul. Wyzwolenia stanowiącej własność Gminy Połaniec, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 8616 o powierzchni 1,1557 ha, określona jako obszar inwestycyjny VII w granicach Strefy Inwestycyjnej B.

 GK.6845.5.2014.KGK.pdf
Informację dodano 2014-12-04 10:27:26, wprowadzający: Jolanta Skotnicka, autor: Teresa Parcheta

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze . 
wersja do druku
« powrót