Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
MIASTO I GMINA POŁANIEC 

Z dniem 01.03.2015 roku obowiązuje nowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej dostępna na stronie:
http//polaniec.bip.gov.pl

MIASTO I GMINA POŁANIEC
NAZWA GMINY POŁANIEC
RODZAJ gmina
LOKALIZACJA woj. świętokrzyskie, pow. staszowski
KOD 28-230
KOD TERYTORIALNY 2612054 - dla miasta, 2612055 - dla gminy
MIEJSCOWOŚĆ Połaniec, ul. Ruszczańska 27
NIP 866-15-80-228
REGON 0537504
NR KONTA BANKOWEGO 85 9425 0008 0000 2349 2006 0015 BS Połaniec
KONTAKT tel: (+48 15) 8650-305, fax: (+48 15) 8650-328, sekretariat@umig.polaniec.pl
Burmistrz Miasta i Gminy

Jacek Tarnowski,
tel. (+48 15) 8650-305, wew. 419

jacek.tarnowski@umig.polaniec.pl

Zastępca Burmistrza

Jarosław Kądziela
tel. (+48 15) 8655-488, wew. 417
jaroslaw.kadziela@umig.polaniec.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Lolo,
tel. (+48 15) 8650-034, wew. 404

stanislaw.lolo@umig.polaniec.pl

Sekretarz Gminy

Mieczysław Machulak,
tel. (+48 15) 8655-328, wew. 416

mieczyslaw.machulak@umig.polaniec.pl

Skarbnik Gminy

Małgorzata Żugaj,
tel. (+48 15) 8650-036, wew. 312

malgorzata.zugaj@umig.polaniec.pl

 
Informację zaktualizowano 2015-02-26 10:18:44, wprowadzający: Sławomir Mikina
wersja do druku