bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Uchwały Rady strona główna 
2002r.
U C H W A Ł A Nr III/11/02 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 6 grudnia 2002 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

 
Obowiązuje od: 2003-01-01   Informację zaktualizowano 2003-07-07 17:34:40, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr III/8/02 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 6 grudnia 2002 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny

 
Obowiązuje od: 2003-01-01   Informację zaktualizowano 2003-07-07 17:38:28, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr III/9/02 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 06.12.2002r 

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny

 
Obowiązuje od: 2003-01-01   Informację zaktualizowano 2003-07-07 17:39:26, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr III/10/02 Rady Miejskiej w
P o ł a ń c u z dnia 6 grudnia 2002 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
Obowiązuje od: 2003-01-01   Informację zaktualizowano 2003-07-07 17:42:19, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr III/7/02 Rady Miejskiej w
P o ł a ń c u z dnia 6 grudnia 2002 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec

 
Obowiązuje od: 2003-01-01   Informację zaktualizowano 2003-07-07 17:45:22, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A Nr III/12/02 Rady Miejskiej w
P o ł a ń c u z dnia 6 grudnia 2002 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
Obowiązuje od: 2003-01-01   Informację zaktualizowano 2003-07-07 17:48:48, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
U C H W A Ł A NR IV /17/ 02 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 30 grudnia 2002 roku 

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu

 
Obowiązuje od: 2002-12-30   Informację zaktualizowano 2003-07-07 17:51:54, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr II / 5 / 02 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 29 listopada 2002 roku 

w sprawie powołania stałych Komisji Rady

 
Obowiązuje od: 2002-11-29   Informację zaktualizowano 2003-07-07 17:56:09, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA NR IV/16/02 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 30 grudnia 2002 roku 

w sprawie: wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 
Obowiązuje od: 2002-12-30   Informację zaktualizowano 2003-07-07 20:13:13, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
UCHWAŁA NR IV/15/02 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 30 grudnia 2002 roku 

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2002 rok

 
Obowiązuje od: 2002-12-30   Informację zaktualizowano 2003-07-07 20:15:14, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za
2002r 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2002r

 
Obowiązuje od: 2003-04-30   Informację zaktualizowano 2004-04-02 10:06:14, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)

Zobacz:
 2015r .  2014r. .  2013r. .  2012r. .  2011r. .  2010r. .  2009r. .  2008r. .  2007r. .  2006r. .  2005r. .  2004r. .  2003r. .  2002r. .  poprzednie .  pozostałe .  zweryfikuj podpis .  przeglądarka aktów XML, LAPX . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl