bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 
Oświadczenia majątkowe

Zobacz:
   Pracownicy UG
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2014-2018
   Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2010-2014
   Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2006-2010
   Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2002-2006
   Radni 2014-2018
   Oświadczenia majatkowe radni 2014 - 2018
   Radni 2010-2014
   Radni 2006-2010
   Radni 2002-2006
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl