bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 
Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2010-2014
Jacek Tarnowski - Burmistrz MiG Połaniec 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2013 r.

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014 r.

 Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 06.12.2010 r.
Informację zaktualizowano 2014-06-10 10:48:57, wprowadzający: Marzena Kozieł
Jarosław Kądziela - Zastępca Burmistrza  

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2011 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację dodano 2011-05-26 10:29:04, wprowadzający: Marzena Kozieł

Zobacz:
 Pracownicy UG .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2014-2018 .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2010-2014 .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2006-2010 .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2002-2006 .  Radni 2014-2018 .  Oświadczenia majatkowe radni 2014 - 2018 .  Radni 2010-2014 .  Radni 2006-2010 .  Radni 2002-2006 . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl