bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 
Radni 2006-2010
Lolo Stanisław - przewodniczący 

Oświadczenie majatkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Ośwaidczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oswiadczenie majątkowe na poczatek kadencji
Informację dodano 2007-01-26 10:10:44, wprowadzający: Genowefa Hycnar
Kwiatkowski Zdzisław - wiceprzewodniczący 

Oswiadczenie majątkowe za rok 2006

Korekta oświadczenia majątkowego za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Korekta za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oswiadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Informację zaktualizowano 2007-05-10 14:33:59, wprowadzający: Genowefa Hycnar
Wawrzyniec Andrzej - wiceprzewodniczący 

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Informację dodano 2007-01-26 10:21:34, wprowadzający: Genowefa Hycnar
Berycz Władysława - radna 

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Korekta oświadczenia majatkowego za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkwe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Informację dodano 2007-01-26 10:23:21, wprowadzający: Genowefa Hycnar
Bobiński Edward - radny 

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkwe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Informację dodano 2007-01-26 10:24:40, wprowadzający: Genowefa Hycnar
Bugaj Janusz - radny 

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Korekta oświadczenia majątkowego za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkwe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Informację dodano 2007-01-26 10:26:45, wprowadzający: Genowefa Hycnar
Cichoń Józef - radny 

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Korekta oświadczenia majątkowego za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkwe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Informację dodano 2007-01-26 10:27:53, wprowadzający: Genowefa Hycnar
Jednaki Maria - radna 

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkwe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Informację dodano 2007-01-26 10:28:58, wprowadzający: Genowefa Hycnar
Juszczyk Stanisław - radny 

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Korekta oświadczenia majątkowego za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Korekta oświadczenia za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkwe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Informację zaktualizowano 2010-09-21 15:44:49, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Nalepa Jolanta - radna 

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkwe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Informację dodano 2007-01-26 10:31:28, wprowadzający: Genowefa Hycnar
Pławski Jan - radny 

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkwe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Informację dodano 2007-01-26 10:32:29, wprowadzający: Genowefa Hycnar
Rodenko Zbigniew - radny 

Oswiadczenie majątkowe za 2006 rok

Korekta oświadczenia majątkowego za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Korekta za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkwe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Informację dodano 2007-01-26 10:33:53, wprowadzający: Genowefa Hycnar
Spychała Marcin - radny 

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkwe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Informację dodano 2007-01-26 10:35:00, wprowadzający: Genowefa Hycnar
Stramowski Leonard - radny 

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Korekta oświadczenia majątkowego za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Korekta za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkwe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Informację dodano 2007-01-26 10:37:46, wprowadzający: Genowefa Hycnar
Woźniak Krzysztof - radny 

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Korekta oświadczenia majątkowego za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkwe na 2 miesiące przed końcem kadencji

 Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Informację dodano 2007-01-26 10:39:05, wprowadzający: Genowefa Hycnar

Zobacz:
 Pracownicy UG .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2014-2018 .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2010-2014 .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2006-2010 .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2002-2006 .  Radni 2014-2018 .  Oświadczenia majatkowe radni 2014 - 2018 .  Radni 2010-2014 .  Radni 2006-2010 .  Radni 2002-2006 . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl