bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 
Pracownicy UG
Henryk Błąd - Skarbnik Gminy 

oświadczenie majątkowe za r. 2003 str. 5

oświadczenie majątkowe za 2005 rok

oświadczenie majątkowe za 2004 rok

oświadczenie majątkowe str 4 r. 2004

oświadczenie majątkowe 2004 str 3

oświadczenie majątkowe 2004 str 2

oświadczenie majątkowe 2004 str 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

 
Informację zaktualizowano 2007-05-11 10:06:24, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy  

Oświadczenie majątkowe za 2004 rok

Oświadczenie majątkowe za 2005 rok

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Korekta do oświadczenia wg stanu na dz. 31.12.2008r.

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2010 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Informację zaktualizowano 2011-05-25 15:14:01, wprowadzający: Marzena Kozieł
Alina Dudek - Kierownik USC 

oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

oświadczenie majątkowe 2009 rok-objęcie stanowiska Kierownika USC

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

świadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację zaktualizowano 2011-10-26 13:53:25, wprowadzający: Marzena Kozieł
Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich 

oświadczenie majątkowe za r.2003 str 5

oświadczenie majątkowe za 2004 rok.

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

oświadczenie 2004 str 4

oświadczenie 2004 str 3

oświadczenie 2004 str 2

oświadczenia majątkowe 2004 str 1

oswiadczenie majątkowe za 2005 rok.

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

korekta do oświadczenia majątkowego za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2010 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację zaktualizowano 2008-05-19 15:16:41, wprowadzający: Marzena Kozieł
Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia
Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

oświadczenie majątkowe za 2004 r.

oświadczenie majątkowe za 2005 roku

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację zaktualizowano 2008-05-19 15:15:35, wprowadzający: Marzena Kozieł
Barbara Pytko - Zastępca skarbnika - główny
księgowy 

oświadczenie majątkowe za 2005 rok

oświadczenie majątkowe za 2004 rok.

oświadczenie majątkowe za 2003 r. str 5

oświadczenie majątkowe 2004 str 3

oświadczenie majątkowe 2004 str 2

oświadczenie majątkowe 2004 str1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

ośiadczenie majątkowe 2004 str 4

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

oświadczenie majątkowe za rok 2007

 
Informację zaktualizowano 2007-05-11 10:07:21, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Mirosław Szczukiewicz - Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego 

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

oświadczenie majątkowe za 2005 rok.

oświadczenie majątkowe za 2004 rok

oświadczenie majątkowe 2004 r

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

 
Informację zaktualizowano 2008-05-19 15:13:33, wprowadzający: Marzena Kozieł
Janina Zielono - Kierownik USC 

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

oświadczenie majątkowe za 2005 rok.

 
Informację zaktualizowano 2007-05-11 10:08:02, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Jadwiga Pruska-Kierownik Referatu Organizacyjnego 

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011 r.

 Oświadczenie majątkowe za rok 2006
Informację zaktualizowano 2009-05-11 15:12:37, wprowadzający: Marzena Kozieł
Teresa Kostępska - p.o. Z-cy Skarbnika Gminy 

 KOSTEPSKA_TERESA.DOC
Informację zaktualizowano 2008-05-19 15:17:42, wprowadzający: Marzena Kozieł
Jarosław Kądziela - Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennnej i Ochrony Środowiska 

KADZIELA.pdf

 
Informację zaktualizowano 2009-02-04 12:30:37, wprowadzający: Marzena Kozieł
Aneta Matusiewicz - Kierownik Referatu ds
Pozyskiwania Zewn. Środków Finansowych 

Oświadczenie majątkowe 2009 rok objęcie stanowiska

korekta do oświadczeia wg stanu na dz. 16.02.2009r.

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację zaktualizowano 2009-05-12 11:32:48, wprowadzający: Marzena Kozieł
Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy 

Korekta oświadczenia majątkowego 2009 rok-objęcie stanowiska

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2010 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 Oświadczenie majątkowe rok 2009 objęcie stanowiska
Informację zaktualizowano 2009-05-12 12:03:49, wprowadzający: Marzena Kozieł
Danuta Dzieciuch-inspektor ds księgowości
podatkowej 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Informację zaktualizowano 2010-05-31 14:57:22, wprowadzający: Marzena Kozieł
Barbara Grzybowska - podinspektor ds księgowości
podatkowej  

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację dodano 2011-05-26 10:26:46, wprowadzający: Marzena Kozieł
Danuta Bobrowska - -Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego 

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację dodano 2014-06-10 11:51:02, wprowadzający: Marzena Kozieł

Zobacz:
 Pracownicy UG .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2014-2018 .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2010-2014 .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2006-2010 .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2002-2006 .  Radni 2014-2018 .  Oświadczenia majatkowe radni 2014 - 2018 .  Radni 2010-2014 .  Radni 2006-2010 .  Radni 2002-2006 . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl