bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów drogowych strona główna 
Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów drogowych
 

Bożena Makieła - Inspektor d/s Inwestycji i Remontów Drogowych( ID-1 ) pok. nr 214 e-mail: bozena.makiela@umig.polaniec.pl tel. 015-865-00-89, tel. cent. 015-865-03-05 wew. 414, fax. 015-865-03-28

Leszek Jackowski - Inspektor d/s Inwestycji i Remontów drogowych( ID-2 ) pok. nr 211 e-mail: leszek.jackowski@umig.polaniec.pll tel. 015-865-, tel. cent. 015-865-03-05 wew. 411, fax. 015-865-03-28

 

 


ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW:

1. Prowadzenie procedur formalno-prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych dotyczących remontów i inwestycji realizowanych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2. Działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
3. Koordynowanie wykonywania projektów budowlanych planowanych inwestycji i remontów gminnych.
4. Planowanie oraz gromadzenie potrzeb w zakresie inwestycji, remontów i obsługi komunalnej Gminy.
5. Przygotowywanie oraz realizacja inwestycji i remontów budowlanych.
6. Budowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych.
7. Zarządzanie na drogach gminnych.
8. Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
9. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
10. Przyjmowanie i załatwianie spraw interesanów w zakresie prowadzonych spraw.

 
Informację zaktualizowano 2012-02-15 15:14:37, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl