bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Wieloosobowe stanowisko d/s infrastruktury komunalnej strona główna 
Wieloosobowe stanowisko d/s infrastruktury komunalnej
 

 Inspektor d/s Infrastruktury Komunalnej( IK-1 ) pok. nr .... e-mail:.......... tel. 015-865-04-08, tel. cent. 015-865-03-05 wew. 412, fax. 015-865-03-28

ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW

1. Prowadzenie procedur formalno-prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych dotyczących remontów i inwestycji realizowanych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2. Działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
3. Planowanie oraz gromadzenie potrzeb w zakresie inwestycji, remontów i obsługi komunalnej Gminy.
4. Nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem służb komunalnych.
5. Nadzorowanie oczyszczania i zazieleniania Miasta i Gminy.
6. Nadzorowanie zaopatrzenia ludności w wodę pitną i odbiór ścieków, wywóz odpadów komunalnych.
7. Nadzorowanie oświetlenia ulic i placów, zaopatrzenia w energię elektryczną i centralnego ogrzewania.
8. Nadzorowanie eksploatacji budynków komunalnych, lokali socjalnych.
9. Prowadzenie umów najmu dla lokali komunalnych i socjalnych.
10. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
11. Przyjmowanie i załatwianie spraw interesanów w zakresie prowadzonych spraw.

 
Informację zaktualizowano 2012-02-15 15:05:05, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl