bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Stanowisko d/s planowania budżetowego strona główna 
Stanowisko d/s planowania budżetowego
 

Małgorzata Kolasa - Główny specjalista,  pokój nr 111 telefon: 8650-305 wew. 311 e-mail: malgorzata.kolasa@umig.polaniec.pl,

Podstawowy zakres obowiązków:

1. Nadzór nad pracami związanymi z planowaniem budżetu
2. Dekretowanie dowodów księgowych i prowadzenie ewidencji księgowej podatkowych dochodów budżetowych
3. Dekretowanie dowodów księgowych i prowadzenie ewidencji księgowej budżetu gminy
4. Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych
5. Udostępnianie interesantom sprawozdań z wykonania budżetu

 
Informację zaktualizowano 2009-11-13 10:57:00, wprowadzający: Sławomir Mikina

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl