bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności strona główna 
Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności
 
Teresa Pikul - Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności pokój 207 tel. (015) 865 01 09, e-mail: teresa.pikul@umig.polaniec.pl
Podstawowy zakres obowiązków:

1.prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,


2.wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz decyzji o ich wykreśleniu,


3.prowadzenie ewidencji ludności,


4.wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych na terenie gminy,


5.przygotowanie dokumentacji i decyzji dotyczących zwrotu kosztów przedsiębiorcom za dokształcanie uczniów.

 
Informację zaktualizowano 2007-12-05 09:54:35, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl