bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Wieloosobowe stanowisko d/s obsługi interesantów strona główna 
Wieloosobowe stanowisko d/s obsługi interesantów
 


Zakres kompetencji:

1.udzielanie informacji interesantom dotyczących załatwianych spraw, 2.przyjmowanie i rejestrownaie wpływających pism, podań od interesantów 3.kompletowanie druków, wniosków, formularzy w formie papierowej i elektronicznej, 4.kompletowanie i rejestrowanie pism wychodząch z Urzędu łącznie z wysyłaniem i odbieraniem z Urzędu Pocztowego, 5.prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i włamaniem, 6.zamawianie i prowadzenie ewidencji pieczęci w Urzędzie, 7.nadzór nad właściwą gospodarką kluczami i piwnicami w budynku Urzędu, oraz właściwym oznakowaniem pomieszczeń w Urzędzie i stroną wizualną w Urzędzie /tablice ogłoszeniowe/.

 
Informację zaktualizowano 2009-07-17 15:12:51, wprowadzający: Sławomir Mikina

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl