bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Wieloosobowe stanowisko d/s prac interwencyjnych strona główna 
Wieloosobowe stanowisko d/s prac interwencyjnych
 

Stanisław Drzazaga - Stanowisko ds prac interwencyjnych  e-mail: stanislaw.drzazga@umig.polaniec.plPodstawowy zakres obowiązków:

1. organizacja i prowadzenie prac interwencyjnych w zakresie drobnych inwestycji i remontów, 2. wskazywanie potrzeb w zakresie inwestycji i remontów, 3. przygotowywanie do realizacji inwestycji i remontów, 4. odbieranie i rozliczanie prowadzonych prac, 5. wnioskowanie w sprawach przyjmowania, wynagradzania, awansowania, karania i zwalniania podległych pracowników, 6. wnioskowanie w sprawach udzielania urlopów i zezwoleń okolicznościowych pracowników, 7. wydawanie poleceń służbowych podległym pracownikom w sprawach nie objętych zakresem czynności, 8. organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie podległych pracowników, 9. ustalanie zadań dla poszczególnych pracowników kierując się zasadą prawidłowego i równomiernego obciążenia pracą, 10. udzielanie pracownikom wyjaśnień, instruktażu w zakresie sposobu realizacji przydzielonych zadań, 11. odpowiedzialność za dyscyplinę pracy i efektywne wykorzystanie czasu pracy w grupie interwencyjnej, 12. nadzorowanie podległych pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP.


Zakres obowiązków wynikających z działalności samorządu:

1. zapewnia właściwą i terminową realizację zadań, 2. współdziała z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania prac, 3. przygotowuje okresowe oceny, analizy, informacje i sprawozdania, 4. przygotowuje właściwą dokumentację i rozliczenia z wykonywanych robót, 5. jest kierowcą samochodu będącego w dyspozycji urzędu a przeznaczonego do użytku podczas wykonywania prac interwencyjnych, 6. wykonuje inne prace zlecone przez przełożonych,

 
Informację zaktualizowano 2009-08-11 09:14:57, wprowadzający: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl