bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów budowlanych strona główna 
Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów budowlanych
 

Dariusz Domagała - Inspetor d/s Inwestycji i Remontów Budowlanych( IB-1 ) pok. nr 212
e-mail: dariusz.domagala@umig.polaniec.pl, tel. 015-865-04-08, tel. cent. 015-865-03-05 wew. 412, fax. 015-865-03-28

Mariusz Droś - Referent ds Inwestycji  i Remontów Budowlanych, pok. 213,
e-mail: mariusz.dros@umig.polaniec.pl, tel. 015 - 865-06-22

Artur Maj - Referent ds Inwestycji  i Remontów Budowlanych, pok. 213,
e'mail: artur.maj@umig.polaniec.pl, tel. 015 - 865-06-22ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW:

1. Prowadzenie procedur formalno-prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych dotyczących remontów i inwestycji realizowanych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2. Działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
3. Koordynowanie wykonywania projektów budowlanych planowanych inwestycji i remontów gminnych.
4. Planowanie oraz gromadzenie potrzeb w zakresie inwestycji, remontów i obsługi komunalnej Gminy.
5. Przygotowywanie oraz realizacja inwestycji i remontów budowlanych.
6. Prowadzenie remontów i inwestycji kubaturowych w branży budowlanej, instalacyjno-inżynieryjnych, hydrotechnicznych i innych. 7. Prowadzenie inwestycji liniowych tzw. technicznej infrastruktury podziemnej.
8. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
9. Przyjmowanie i załatwianie spraw interesanów w zakresie prowadzonych spraw.

 
Informację zaktualizowano 2012-02-15 15:13:14, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl