bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Statut Gminy strona główna 
Statut Gminy
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i
Gminy Połaniec 

nr V/21/03 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 lutego 2003 r.

 
Informację zaktualizowano 2006-12-21 13:13:40, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy  

nr XXXV/249/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2005 r.

 
Informację zaktualizowano 2006-12-21 13:26:45, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Zmiana statutu Gminy Połaniec z dnia 26 lutego
2007r. 
 Zmiana statutu Gminy
Informację zaktualizowano 2007-03-13 13:26:32, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Uchwała Nr XIX/101/08 

Uchwała Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy uchwalonego dnia 12 lutego 2008 roku.

 Uchwała Nr XIX/101/08
Informację zaktualizowano 2009-07-27 15:09:25, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Uchwała Nr XXXII/192/09 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec uchwalonego dnia 12 lutego 2003 roku.

 Uchwała Nr XXXII/192/09
Informację dodano 2009-03-11 15:20:43, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Uchwała Nr X/54/11 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec

 Uchwała Nr X/54/11
Informację dodano 2013-04-23 09:31:17, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XXIV/157/12 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec

 Uchwała Nr XXIV/157/12
Informację zaktualizowano 2013-04-23 09:50:41, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XXXVII/237/12 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec

 Uchwała Nr XXXVII/237/12
Informację dodano 2013-04-23 09:55:11, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr XLV/297/13 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec.

 Uchwała Nr XLV/297/13
Informację dodano 2013-09-03 09:38:24, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl