bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Pożytek publiczny i wolontariat strona główna 
Pożytek publiczny i wolontariat
Protokół 

z zebrania Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 maja 2014 roku  do przeprowadzenia otwartego koknursu ofertna realizację zadań publicznych w roku 2014 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 protokol 27-05-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-06-02 10:34:41, wprowadzający: Weronika Janowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl