bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Pożytek publiczny i wolontariat strona główna 
Pożytek publiczny i wolontariat
 

Zaproszenia do konsultacji w sprawie realizacji zadań pożytku publicznego przez organizacje i stowarzyszenia.

 spotkania.pdf
Informację dodano 2010-12-17 09:14:46, wprowadzający: Jadwiga Pruska
 

Uchwała Nr LVII/346/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania

 uchwała nr LVII.346.10.pdf
Informację dodano 2010-12-17 09:17:04, wprowadzający: Jadwiga Pruska
 

Protokół podsumowujący konsultac je.

 protokół.pdf
Informację dodano 2010-12-17 09:20:21, wprowadzający: Jadwiga Pruska
 

Uchwała Nr LIX/364/10 w sprawie pProgramu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2011 rok.

 uchwała nr LIX.364.10.pdf
Informację dodano 2010-12-17 09:22:22, wprowadzający: Jadwiga Pruska
Protokół Komisji Konkursowej 

Protokół z zebrania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych ogłoszonych w otwartym konkursie w roku 2011

 Protokol_pozytek.pdf
Informację dodano 2011-03-03 14:41:31, wprowadzający: Mieczysław Machulak
 

Oferta realizacji zadania publicznego nt. "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" złóżona przez Stowarzyszenie Nauczycieli "Więcej dla szkoły".

 oferta realizacji zadania publicznego.pdf
Informację dodano 2011-03-17 12:39:13, wprowadzający: Jadwiga Pruska
Zaproszenie na konsultacje 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zaprasza na spotkanie w sprawie konsultacji – propozycji zadań, które mogą być ujęte do realizacji w Programie Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2012 rok.

 konsultacje 2011.jpg
Informację dodano 2011-09-27 09:21:41, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 10/2012 

Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 10/2012

wzor_oferty.doc

 
Informację zaktualizowano 2012-01-23 08:39:15, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Protokół z zebrania Komisji Konkursowej 

Protokół z zebrania Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem  Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Nr 13/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 PROTOKOL_2012.pdf
Informację dodano 2012-03-02 12:58:23, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Konsultacje rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi 

Komunikat w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organziacjami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2013 rok.

kom_ngo

zal_ngo2013

pro_ngo_2013

 
Informację zaktualizowano 2012-08-21 13:07:37, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Uchwała Nr XXXIII/209/12 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2012 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013: uchwala.XXXIII.209.12.pdf

 
Informację dodano 2012-11-14 07:41:55, wprowadzający: Sławomir Mikina
Ogłoszenie o konkursie pożytku publicznego na
2013r. 

Zarz_nr_90_2012.pdf

wzor_oferty(2).doc

 Oglosz_2012_17.pdf
Informację zaktualizowano 2012-12-17 15:16:13, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 1/2013 

Zarzadzenie Nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

 zarzadzenie nr 1-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-10 14:42:58, wprowadzający: Weronika Janowska
Protokół Komisji Konkursowej 

Protokół z zebrania Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 stycznia 2013 roku do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 Protokol komisji konkursowej 2013.pdf
Informację dodano 2013-05-15 11:55:23, wprowadzający: Weronika Janowska
Sprawozdanie za 2012 rok 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012.

 Sprawozdanie za 2012.pdf
Informację dodano 2013-05-15 11:58:32, wprowadzający: Weronika Janowska
KOMUNIKAT 

W sprawie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Formularz

 KOMUNIKAT.pdf
Informację zaktualizowano 2013-09-16 12:01:40, wprowadzający: Weronika Janowska
OGŁOSZENIE O KONKURSIE pożytek publiczny 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

zarzadzenie 75_2013.pdf

 ogoszenie_pozytek2014.pdf
Informację zaktualizowano 2013-12-31 14:02:41, wprowadzający: Weronika Janowska
OGŁOSZENIE 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Zarzadzenie nr 35-2014.pdf

 ogoszenie_pozytek2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-05-02 08:12:51, wprowadzający: Weronika Janowska
Protokół 

z zebrania Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 maja 2014 roku  do przeprowadzenia otwartego koknursu ofertna realizację zadań publicznych w roku 2014 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 protokol 27-05-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-06-02 10:34:41, wprowadzający: Weronika Janowska
KOMUNIKAT 

W sprawie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

komunikat konsultacje 2014.pdf

projekt_programu_ pozytek_publiczny_ 2015.pdf

 FORMULARZ 2015.doc
Informację zaktualizowano 2014-10-24 11:04:52, wprowadzający: Weronika Janowska
OGŁOSZENIE 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Zarzadzenie Nr 122-2014.pdf

 ogloszenie_pozytek 2015.pdf
Informację zaktualizowano 2014-12-29 15:24:55, wprowadzający: Weronika Janowska
Protokół 

z zebrania Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 2/2015 Burmistrza Miasta i gminy Połaniec z dnia 19 stycznia 2015 roku do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

 Protokol 22-01-2015.pdf
Informację zaktualizowano 2016-03-04 11:06:22, wprowadzający: Mieczysław Machulak
OGŁOSZENIE 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. 

Zarzadzenie Nr 7-2015.pdf

 ogloszenie_II_pozytek_2015.pdf
Informację dodano 2015-02-11 14:26:18, wprowadzający: Weronika Janowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl