bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza strona główna 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urzędu Miasta i Gminy Połaniec

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
Pismo ogólne do urzędu
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Uwaga: aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (http://www.epuap.gov.pl) – konto jest bezpłatne

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Biura Obsługi Interesanta  przy ul. Ruszczańskiej 27  na następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 
Informację zaktualizowano 2012-09-20 08:37:34, wprowadzający: Sławomir Mikina
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl