bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Działalność gospodarcza strona główna 
Działalność gospodarcza
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej 

WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZgłoszenie wznowienia wykonywania  działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie wniosku CEIDG


 


Aby zgłosić wznowienie  wykonywania działalności gospodarczej  można wybrać jeden z trybów postępowania:


 


 - zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie ( osoby  


    posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany)


-  zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do


    wybranego urzędu gminy


-  bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do


    wybranego urzędu gminy


-  pobrać , wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina


   przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG)


-  przesłać wniosek listem polecony do wybranej gminy – podpis na wniosku musi być


   potwierdzony notarialnie


 


Wniosek  można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Połańcu ul. Ruszczańska 27 pokój 207


telefon 15 8650-109


 


Podstawa prawna


Ustawa z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 220,poz.1447 z późniejszymi zmianami)


 


Inne informacje


 


Nie zgłoszenie o wznowieniu działalności – przed upływem 24 miesięcy od zawieszenia skutkuje wykreśleniem wpisu.

 wniosek---CEIDG--1.pdf
Informację zaktualizowano 2012-04-23 15:19:34, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana

Zobacz:
 Formularze wniosków o wpis do KRS . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl