bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Ochrona środowiska i rolnictwo strona główna 
Decyzje środowiskowe
 

OBWIESZCZENIE o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 32 Prawo Ochrony Środowiska

 elaktrownia.doc
Informację dodano 2008-01-17 10:21:13, wprowadzający: Elżbieta Nowak
Obwieszczenie 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./,  oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm./, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, została umieszczona decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „rozbudowy istniejącej instalacji do współspalania biomasy”

 biomasa.doc
Informację zaktualizowano 2008-04-17 09:17:02, wprowadzający: Elżbieta Nowak
Obwieszczenie 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./,  oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm./, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, została umieszczona decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa zakładowej stacji paliw na terenie Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna – Grupa Electrabel Polska

 droga_krajowa.doc
Informację zaktualizowano 2008-05-06 14:41:24, wprowadzający: Elżbieta Nowak
Obwieszczenie 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./,  oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm./, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, została umieszczona decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa zakładowej stacji paliw na terenie Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna – Grupa Electrabel Polska

 elpologistyka.doc
Informację zaktualizowano 2008-06-18 14:12:06, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

Obwieszczenie na postawie art.21 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o srodowisku i jeego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniia na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostepnych danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia p.p. rozbudowa ubojni zwierzat rzeźnych (trzody i bydła) wraz z przetwórstwem mięsa w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4702/1 i 4704.

 zalinski.pdf
Informację dodano 2009-04-15 11:33:50, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  
 obwieszczenie
Informację dodano 2009-06-29 08:51:58, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  
 obwieszczenie
Informację dodano 2009-06-29 08:57:09, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  
 strefaB.pdf
Informację dodano 2009-07-22 10:19:36, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  
 obwieszczenie
Informację dodano 2009-07-22 10:23:14, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  
 obwieszczenie
Informację dodano 2009-07-22 10:25:01, wprowadzający: Elżbieta Nowak
owieszczenie  
 obwieszczenie
Informację dodano 2009-07-22 10:25:54, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  
 obwieszczenie
Informację dodano 2009-07-22 10:26:37, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wydaniu
postanowienia  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływanie na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec - Strefa B

 stefaB.pdf
Informację dodano 2009-09-03 10:12:18, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczone postanowienie o  odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  p.n. „budowa kompleksowej infrastruktury  technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec–STREFA B”

 strefaB2.pdf
Informację dodano 2009-09-03 10:42:43, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa ubojni zwierząt rzeźnych (trzody i bydła) wraz z przetwórstwem mięsa w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4702/1 i 4704.


 

 obwieszczenie zalinski.doc
Informację dodano 2009-09-17 09:41:07, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

obwieszczenie że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  p.n. „budowa kompleksowej infrastruktury  technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec–STREFA B” w ramach projektu pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny”

 1 STREFA.pdf
Informację dodano 2009-09-25 15:19:34, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

obwieszczenie że w dniu 21 września  2009 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez MIASTO I GMINĘ POŁANIEC, 28-230 Połaniec została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa kompleksowej infrastruktury  technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec–STREFA B” w ramach projektu pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny”

 2 STREFA.pdf
Informację dodano 2009-09-25 15:20:40, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 07 października 2009 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez MIASTO I GMINĘ POŁANIEC, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowa przedłużenia drogi gminnej nr 364159T do ul. Mieleckiej w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 6046/8, 6039, 6485/3, 6040/7, 6040/11, 6040/16, 6040/73, 6040/55, 6046/1, 6047/17, 6048, 6049, 5624”.

 Obwieszczenie_ul-Mielecka.pdf
Informację dodano 2009-10-07 14:03:21, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości, że zostały zgromadzone dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„rozbudowa ubojni zwierząt rzeźnych (trzody i bydła) wraz z przetwórstwem mięsa w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji grunt                      ów nr 4702/1 i 4704”.

 Obwieszczenie.pdf
Informację dodano 2009-10-19 10:28:48, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości że w dniu 16 listopada 2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„rozbudowa ubojni zwierząt rzeźnych (trzody i bydła) wraz z przetwórstwem mięsa w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4702/1 i 4704.


 


 

 zalinski obwieszczebnie.pdf
Informację dodano 2009-11-24 10:46:00, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie + karta informacyjna decyzji B 

podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie została zamieszczona informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „
rozbudowa ubojni zwierząt rzeźnych (trzody i bydła) wraz z przetwórstwem mięsa w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4702/1 i 4704.

 Karta_informacyjna_B.pdf
Informację dodano 2009-11-24 10:48:50, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczone postanowienie o  odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  p.n. budowa przedłużenia drogi gminnej nr 364159T do ul. Mieleckiej w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 6046/8, 6039, 6485/3, 6040/7, 6040/11, 6040/16, 6040/73, 6040/55, 6046/1, 6047/17, 6048, 6049, 5624”, wystąpiono ponownie do Starosty Staszowskiego w sprawie wydania opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. 


 


 

 Obwieszczenie_Mielecka2.pdf
Informację dodano 2009-12-10 10:45:21, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  podaję do publicznej wiadomości że w dniu 09 grudnia 2009 roku zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa przedłużenia drogi gminnej nr 364159T do ul. Mieleckiej w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 6046/8, 6039, 6485/3, 6040/7, 6040/11, 6040/16, 6040/73, 6040/55, 6046/1, 6047/17, 6048, 6049, 5624”.


 


 


 Obwieszczenie_Mielecka3.pdf
Informację dodano 2009-12-10 11:17:36, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczona decyzja o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  p.n. budowa przedłużenia drogi gminnej nr 364159T do ul. Mieleckiej w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 6046/8, 6039, 6485/3, 6040/7, 6040/11, 6040/16, 6040/73, 6040/55, 6046/1, 6047/17, 6048, 6049, 5624

 obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości.pdf
Informację dodano 2009-12-30 13:53:35, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości że w dniu 28 grudnia 2009 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez MIASTO
I GMINĘ POŁANIEC, 28-230 Połaniec została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
budowa przedłużenia drogi gminnej nr 364159T do ul. Mieleckiej w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 6046/8, 6039, 6485/3, 6040/7, 6040/11, 6040/16, 6040/73, 6040/55, 6046/1, 6047/17, 6048, 6049, 5624”.

 obwieszczenie na podstawie art. 49.pdf
Informację dodano 2009-12-30 13:55:05, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „rozbudowa istniejącej instalacji współspalania biomasy” zlokalizowanej na terenie Elektrowni Połaniec na działkach o nr ewidencyjnych 197 obręb 14 Zawada i 550/5 obręb 10 Tursko Małe, gmina Połaniec

 elektrownia_biomasa.pdf
Informację dodano 2010-01-15 14:53:22, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek złożony przez Miasto i Gminę Połaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa oraz oczyszczalnia wód deszczowych) oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i zasilaniem energetycznym oraz budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połańcu w istniejących pasach drogowych) – lokalizacje przedsięwzięcia obrazuje załącznik Nr 1 do wniosku

 ospołudnie art 21.pdf
Informację dodano 2010-01-19 13:35:51, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie 

 

podaję do publicznej wiadomośc że w dniu 25 stycznia 2010 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez MIASTO I GMINĘ POŁANIEC, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa oraz oczyszczalnia wód deszczowych) oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i zasilaniem energetycznym oraz budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połańcu w istniejących pasach drogowych) – lokalizacje przedsięwzięcia obrazuje załącznik Nr 1 do wniosku”

 os południe art 49.pdf
Informację zaktualizowano 2010-02-02 10:00:32, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek złożony przez Pana Zbigniewa Fic, 28-230 Połaniec ul. Działkowców 4 prowadzącego działalność gospodarczą Firma Handlowo-Usługowa RADKAR w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa stacji diagnostycznej i naprawy samochodów na działkach położonych w Połańcu ul. Krakowska oznaczonych nr ewidencyjnymi 5895/8, 5896/1, 5897/1, 5898/1,5899/1, 5895/9, 6403/3 

 radcar.pdf
Informację dodano 2010-02-03 10:40:14, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczwenie w sprawie budowy mostu 

Podaje do publicznej wiadomosci obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:"likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połaczeniem z drogą wojewódzką Nr 875"

 Obwieszczenie_most.pdf
Informację dodano 2010-03-08 09:01:26, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

Obwieszczeniwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia pn.: budowa nowego kotła fluidalnego opalanego biomasą na terenie Elektrowni Połaniec

 obwieszczenia_budowa_kotla_fluidalnego.pdf
Informację zaktualizowano 2010-03-29 11:09:30, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu o podaniu do publicznej wiadomości, że  w terminie 21 dni licząc od dnia 14 kwietnia 2010 roku ogłasza sie udział społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa nowego kotła fluidalnego opalanego biomasą tzw. "Zielonego Bloku" w Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska na działkach położonych w Zawadzie - teren Elektrowni Połaniec, nr działki 197 i 550/5. W tym terminie można składać ewentualne uwagi i wnioski.  

 kociol_fluidalny.pdf
Informację dodano 2010-04-06 12:14:22, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

Budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa oraz oczyszczalnia wód deszczowych) oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i zasilaniem energetycznym oraz budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połańcu w istniejących pasach drogowych) - wyadane postanowienie o odstapienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko.

 os_poludnie.pdf
Informację dodano 2010-06-10 11:58:17, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowiskui jego ochronie został zamieszczony wniosek złożony przez Pana Henryka Bednarskiego zam. 28-230 Połaniec ul. Witosa 4/1 i Pana Andrzeja Bednarskiego zam. Krzczonowice 10, 28-200 Staszów – Firma STABIL z siedziba w Połańcu  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku usługowego na warsztat napraw samochodów osobowych na działce położonej w Połańcu oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 6837/225.

 Stabil2-art.21.pdf
Informację dodano 2010-06-10 12:00:21, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec informujace że w dniu 19 maja 2010 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Henryka Bednarskiego zam. 28-230 Połaniec ul. Witosa 4/1 i Pana Andrzeja Bednarskiego zam. Kszczonowice 10, 28-200 Staszów – Firma STABIL z siedziba w Połańcu  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku usługowego na warsztat napraw samochodów osobowych na działce położonej w Połańcu oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 6837/225 zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o zasięgnięcie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

 Stabil1-art.49.pdf
Informację dodano 2010-06-10 12:01:39, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie art. 21  

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec podaje do publicznej wiadomości,  że w publicznie dostępnych wykazach  danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek złożony przez Miasto i Gminę Połaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa oraz oczyszczalnia wód deszczowych) oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i zasilaniem energetycznym oraz budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połańcu w istniejących pasach drogowych) – lokalizacje przedsięwzięcia obrazuje załącznik Nr 1 do wniosku


 

 osiedle_ Poludnie_ art_ 21.pdf
Informację dodano 2010-07-05 09:08:31, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie art.49 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec podaje do publicznej wiadomości,  że w dniu 25 czerwca 2010 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez MIASTO I GMINĘ POŁANIEC, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa oraz oczyszczalnia wód deszczowych) oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i zasilaniem energetycznym oraz budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połańcu w istniejących pasach drogowych) – lokalizacje przedsięwzięcia obrazuje załącznik Nr 1 do wniosku”

 osiedle_ Poludnie_ art_ 49.pdf
Informację dodano 2010-07-05 09:11:37, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obiweszczenie  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek złożony przez Miasto i Gminę Połaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu na Osiedlu Południe w Połańcu w istniejących pasach drogowych) Etap II – stanowi kontynuację Etapu I oraz że w dniu 20 wrzesnia 2010 roku zostałow wszczęte postepowanie administarcyjne zmierzajace do wydania przedmiotowej decyzji.

 Obwieszczenia_osiedle_Poludnie_ETAPII.pdf
Informację zaktualizowano 2010-09-29 13:48:42, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

 


podaje do publicznej wiadomości,  że w dniu 25 listopada 2010 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez MIASTO I GMINĘ POŁANIEC, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połańcu w istniejących pasach drogowych) – Etap II – stanowi kontynuację Etapu I.”

 obwieszcz.Nr1.pdf
Informację dodano 2010-11-26 13:33:02, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

 


podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na wniosek  złożony przez Miasto i Gminę Połaniec dla przedsięwzięcia pn.: „budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połańcu w istniejących pasach drogowych) – Etap II – stanowi kontynuację Etapu I.

 Obwieszcz.Nr2.pdf
Informację dodano 2010-11-26 13:34:28, wprowadzający: Elżbieta Nowak
Obwieszczenie 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875"

 obwieszcz_RDOS_.pdf
Informację zaktualizowano 2011-08-19 11:05:43, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Obwieszczenie  

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie kierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie i w Mielcu o wydanie opinii dot. przedsięwzięcia; " likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połaczeniem z drogą wojewódzką nr 875"

 pismo RDOŚ w Rzeszowie.pdf
Informację dodano 2011-08-30 10:43:03, wprowadzający: Elżbieta Nowak
Obwieszczenie 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia; "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875"

 obwieszczenie_RDOS_Rzeszow.pdf
Informację zaktualizowano 2011-10-25 14:23:12, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie  

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "LIKWIDACJA BARIER ROZWOJOWYCH - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 w wariencie IV z wyłaczeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 w kilometrażu od 54+123 do około 70+690"

 obwieszczenie_przeprawa.pdf
Informację dodano 2011-12-12 10:12:30, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu , że zostało wydane postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn. budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego elektrowni GDF SUEZ Energia Polska w Połańcu na działkach położonych w miejscowości Zawada i Tursko Małe w gminie Połaniec - teren Elektrowni Połaniec

 Obwieszczenie_GDF.pdf
Informację dodano 2011-12-20 14:46:17, wprowadzający: Elżbieta Nowak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska  

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z postanowieniem dotyczącym sprostowania oczywistej omyłki.

 Obwieszczenie_.pdf
Informację zaktualizowano 2012-01-13 13:16:45, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska  

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące sprostowania oczywistej omyłki. 

 Postanowienie0001.pdf
Informację dodano 2012-01-13 13:04:08, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Postanowienie RDOŚ w Kielcach o konieczności
oceny oddziaływania na środowisko 
 Post_o_koniecznosci_oos.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-03 15:42:14, wprowadzający: Sławomir Mikina

Zobacz:
   Wykaz danych o dokumentach
   Decyzje środowiskowe
   Wykaz danych o dokumentach OOŚ
   Ochrona przeciwpowodziowa
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl