Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
° Aktualne
° Archiwum przetargów - po 22.07.2005r.
° Archiwum przetargów - do 22.07.2005r.
° Formularze przetargowe
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Archiwum przetargów - do 22.07.2005r. strona główna 
Wykonanie remontu budynków przy ul. Głowackiego 4A i ul. Ruszczańskiej 3 w Połańcu
2006-12-06 10:56:01
Przetarg nieograniczony (status: zakończony)  Data ogłoszenia: 2005-05-10 Data otwarcia ofert: 2005-05-24 Dane zamawiającego Nazwa Miasto i Gmina Połaniec  Adres Ulica RUSZCZAŃSKA  27 , Połaniec,  woj. świ  ...więcej

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe północnej częci Połańca - budowa pompowni i oczyszczalni wód deszczowych. 1. Przykrycie rowu melioracyjnego i jego obudowa. 2. Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych i pompowni przeciwpowodziowej. 3. Budowa podczyszczalni wód deszczowych. 4. Przebudowa śluzy wałowej. 5. Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego. 6. Budowa linii kablowej podziemnej do zasilania pompowni. 7. Budowa ogrodzenia pompowni i oczyszczalni wód deszczowych.
2006-12-06 10:54:11
Przetarg nieograniczony (status: zakończony)  Data ogłoszenia: 2005-04-27 Data otwarcia ofert: 2005-06-08 Dane zamawiającego Nazwa Miasto i Gmina Połaniec  Adres Ulica RUSZCZAŃSKA  27 , Połaniec,  woj. świ  ...więcej

Wykonanie remontu drogi i parkingu przy ul.Madalińskiego w Połańcu. 1.Wykonanie podbudowy z tłucznia dolomitowego gr.20 cm na pow.90m2, po uprzednim korytowaniu na pow.90m2 gr.30 cm z odwozem urobku na odl.1 km. 2.Wykonanie nawierzchni z masy min.asfaltowej gr.3+4 cm na pow.710 m2. 3.Skucie istniejącego krawężnika na dł.115mb,z wywozem gruzu na odległość 1 km. 4.Wykonanie krawężnika na ławie betonowej z oporem na dł.120mb. 5.Skucie istniejących schodów z betonu-10m2 z wywozem gruzu na odległość 1 km. 6.Hamusowanie i obsianie trawą pow.150m2.
2006-12-06 10:51:01
Przetarg nieograniczony (status: zakończony)  Data ogłoszenia: 2005-04-15 Data otwarcia ofert: 2005-05-05 Dane zamawiającego Nazwa Miasto i Gmina Połaniec  Adres Ulica RUSZCZAŃSKA  27 , Połaniec,  woj. świ  ...więcej

Budowa budynków z lokalami socjalnymi w Połańcu przy ul. Zrębińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2006-12-06 10:49:31
Przetarg nieograniczony (status: zakończony)  Data ogłoszenia: 2005-04-13 Data otwarcia ofert: 2005-06-02 Dane zamawiającego Nazwa Miasto i Gmina Połaniec  Adres Ulica RUSZCZAŃSKA  27 , Połaniec,  woj. świ  ...więcej

Budowa budynku remizy OSP w Ruszczy gm. Połaniec
2006-12-06 10:10:29
Przetarg nieograniczony (status: zakończony)  Data ogłoszenia: 2005-04-11 Data otwarcia ofert: 2005-06-07 Dane zamawiającego Nazwa Miasto i Gmina Połaniec  Adres Ulica RUSZCZAŃSKA  27 , Połaniec,  woj. świ  ...więcej

Budowa ulic na Osiedlu Południe w Połańcu-wykonanie podbudowy z kamienia dolomitowego oraz parkingów z kostki betonowej kolorowej.
2006-12-06 10:08:34
Przetarg nieograniczony (status: zakończony)  Data ogłoszenia: 2005-04-01 Data otwarcia ofert: 2005-05-31 Dane zamawiającego Nazwa Miasto i Gmina Połaniec  Adres Ulica RUSZCZAŃSKA  27 , Połaniec,  woj. świ  ...więcej

Pokazano 7 - 12 z 85
poprzednie     następne