Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
° Aktualne
° Archiwum przetargów - po 22.07.2005r.
° Archiwum przetargów - do 22.07.2005r.
° Formularze przetargowe
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Archiwum przetargów - do 22.07.2005r. strona główna 
Archiwum przetargów - do 22.07.2005r.
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Nr I/99- ul.
Sportowa w Połańcu.  

Przetarg nieograniczony (status: zakończony) 
Data ogłoszenia: 2005-05-23
Data otwarcia ofert: 2005-06-03

Dane zamawiającego
 
Nazwa
 Miasto i Gmina Połaniec
 
Adres
 Ulica RUSZCZAŃSKA  27 ,
Połaniec,  woj. świętokrzyskie,  pow. staszowski 
 
Strona WWW
 http://www.polaniec.pl
 
Adres e-mail
 sekretariat@umig.polaniec.pl
 
Telefon
 (015) 865-03-05
 

Dane zamówienia
 
Data ogłoszenia
 2005-05-23
 
Przedmiot zamówienia publicznego
 
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Nr I/99- ul. Sportowa w Połańcu.
 
Rodzaj zamówienia
 roboty budowlane
 
Tryb zamówienia publicznego
 Przetarg nieograniczony
 
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 

Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany
 8 tygodni od podpisania umowy.
 
Sposób prowadzenia postepowania
 bez preferencji krajowych
 
Warunki uczestnictwa
 
Określone w SIWZ.
 

Pracownicy upoważnieni do kontaktów
 
Bożena Makieła
 
E-mail: bozena.makiela@umig.polaniec.pl; Telefon kontaktowy: (15) 865-03-05 
Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu
 08:00 - 15:00
 

Sposoby odbioru formularza
 
W siedzibie zamawiającego - numer lokalu
 214
 

Cena formularza brutto
 24.4 PLN
 

Miejsce i termin składania ofert/wniosków
 
Sposób składania
 w siedzibie zamawiającego
 
Numer lokalu
 205
 
Termin składania
ofert (wniosków)  2005-06-03, godz. 10:00 
 

Atrybuty przetargów
 
Wartość zamówienia
 poniżej 60 tys. Euro
 
Wadium
 2000 PLN
 
Kryterium cena
 100%
 

 Miejsce i termin otwarcia ofert
 
Miejsce otwarcia ofert
 w siedzibie zamawiającego
 
Numer lokalu
 226
 
Data otwarcia
 2005-06-03
 
Godzina otwarcia
 10:30
 

Wynik przetargu
 
Wartość zamówienia przy wszczęciu
 199623 PLN
 
Liczba złożonych ofert
 3
 
Liczba odrzuconych i nie rozpatrzonych ofert
 0
 
Cena najtańszej oferty brutto
 159364.9 PLN
 
Cena najdroższej oferty brutto
 192482.17 PLN
 
Oferta ważna 
Nazwa firmy
 Zakład Budowlany Edyta Wiącek
 
REGON
 351107275
 
Adres
 Połaniec,  , Ulica KWIATOWA  6 ,
28-230 Połaniec
woj. świętokrzyskie,  pow. staszowski, 
 
WWW
 
 
E-mail
 
 
Telefon
 ()
 
Fax
 ()
 
Cena oferty brutto
 159364.9 PLN
 
w tym VAT
 28737.95 PLN

 
Informację dodano 2006-12-06 11:01:56, wprowadzający: Administrator gmina.pl
wersja do druku
« powrót